Vredessite 'de nieuwe oorlog'


Nieuwe landelijke demonstratie tegen de oorlog in Irak

zaterdag 22 maart in Amsterdam

P E R S B E R I C H T Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' Utrecht, 6 maart 2003 - Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' organiseert op zaterdag 22 maart opnieuw een grote landelijke demonstratie tegen de oorlog in Irak.
De demonstratie begint om 13:00 op de Dam in Amsterdam. Programma, route en sprekerslijst worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De demonstratie is in de eerste plaats bedoeld om de Nederlandse regering te bewegen in de richting van een geweldloze oplossing van het conflict. De demonstratie is een uiting van de meerderheid van het Nederlandse volk dat geen oorlog in Irak wil. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' keurt een oorlog tegen Irak af. Het platform ziet de inzet van militair geweld in het Midden-Oosten als een groot gevaar, zowel voor de burgers van Irak die al jaren lijden onder het dictatoriale regime van Saddam Hussein en de internationale sancties, als ook voor het hele Midden-Oosten en de rest van de wereld.
Op vrijdag 7 maart presenteert Blix in de Veiligheidsraad de bevindingen van de wapeninspecteurs. Het conflict heeft zich de afgelopen weken duidelijk toegespitst, waarbij zich twee tendensen in de internationale discussie rond Irak aftekenen. Aan de ene kant staan de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en hun bondgenoten die een oorlog als onvermijdelijk zien en zo spoedig mogelijk militair willen ingrijpen, terwijl aan de andere kant Frankrijk, Duitsland, Rusland en China en vele andere landen de wapeninspecteurs meer tijd willen geven ten einde een oorlog te voorkomen. Het standpunt van de Nederlandse demissionaire regering gaat eerder in de richting van het Amerikaanse dan het Frans-Duitse.

Breed samenwerkingsverband

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is een breed samenwerkingsverband van ruim 200 vredes- en solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke-, religieuze en politieke groeperingen.
Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' distantieert zich nadrukkelijk van de initiatieven die plaatsvinden onder de noemer 'Nederland Bevrijd'. Deze organisatie is ook niet aangesloten bij het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'.

---

Noten voor de pers:


* Woordvoerders van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' zijn: Karel Koster en Jan Schaake: 030-2714376, e-mail: o43@kerkenvrede.nl

* Woordvoerders m.b.t. de organisatie van de demonstratie op 22 maart zijn:
Wytze de Lange 020-6279661 en Arjan Vliegenthart 020-6734033
* Actueel vredesnieuws uit binnen- en buitenland is beschikbaar op de samenwerkende websites:
www.wereldcrisis.nl
www.vredessite.nl (deze site)
www.omslag.nl

* Alle eerder uitgebrachte persberichten van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' op: www.omslag.nl (bij 'pers')
* Alle lokale anti-oorlogsplatforms in Nederland op: vredessite.nl/nieuweoorlog/platforms.html * Een overzicht van anti-oorlogsactiviteiten in Nederland op:
vredessite.nl/nieuweoorlog/actieoverzicht.html
* De lijst van wereldwijde protesten, inclusief websites op: unitedforpeace.org/article.php?id=725