Ingezonden persbericht


PERSBERICHT Van Pax Christi Nederland

'Deze oorlog is ieders nederlaag; de demonstratie is daarom ook een mars voor recht en democratie, een mars voor onszelf!'

Bijgevoegd artikel verschijnt in de GPD bladen van vrijdag. In dit artikel zet Pax Christi uiteen wat haar beweegredenen zijn om op te roepen zaterdag 22 maart te demonstreren tegen de oorlog in Irak. Voor Pax Christi is de demonstratie geen betoging van naïeve vredesactivisten die maar niet kunnen kiezen tussen twee partijen en die geen oog hebben voor de vrijheid van de volkeren binnen Irak. Dit is het momentum om de democratisering van het vredes- en veiligheidsbeleid aan de orde te stellen.

'...het is een mars voor recht en democratie. Een mars voor onszelf. Deze oorlog heeft de zekerheden van de oude veiligheidspolitiek onderuit gehaald. Alle grote internationale instituties zijn in een diepe crisis gedompeld. In eigen land gaapt er een giga-kloof tussen de burgers en de demissionaire coalitie van CDA, LPF en VVD. Opnieuw moeten de Amerikaanse veiligheidsdogma's worden ontmaskerd en met alternatieven bestreden. Een bezinning op onze geschonden internationale rechtsorde is onontkoombaar, een kritiek op de strategie van eenzijdige 'preventieve aanval' is een morele plicht. Pax Christi vindt bovendien dat je dictaturen als die van Saddam wèl effectief kunt isoleren, waarbij je tegelijk volhardend de voorwaarden schept voor de tegenkrachten om zich te ontwikkelen. 'Containment-plus' was een geheid onderdeel in de Pax Christi-voorstellen van de afgelopen maanden. Deze oorlog is ieders nederlaag, maar we laten het er niet bij zitten, daarom gaan wij naar Amsterdam!'

Voor meer informatie

Micha Hollestelle

030 242 87 84

06 41 55 50 14