12/03/2003 Baan introduceert iBaan Diagnostic Analyzer tijdens CeBIT 2003

Periodieke en gestructureerde analyse van bedrijfsgegevens met unieke diagnostische applicatie om oorzaak van operationele problemen op te sporen

Uitbreiding van 'Measure Up!' - belangrijk nieuw initiatief van Baan voor verbetering van bedrijfsvoering - met iBaan Diagnostic Analyzer en nieuwe versie van iBaan Decision Manager

CeBIT, Hannover (Duitsland) 23 maart 2003 - Baan, toonaangevend leverancier van bedrijfsoplossingen voor industriële ondernemingen en onderdeel van Invensys plc, zal op de komende CeBIT de nieuwe iBaan Diagnostics Analyzer tool introduceren. Met deze tool kunnen klanten periodiek en op gestructureerde wijze hun bedrijfsgegevens analyseren en zo de meest waarschijnlijke oorzaken van een bepaald operationeel probleem opsporen. Hierdoor kunnen organisaties zich richten op zaken die het meest van invloed zijn op de Return on Capital Employed en op de bedrijfsprestaties, en kunnen zij gemakkelijker vaststellen welke investeringen prioriteit hebben om verdere verbeteringen te realiseren.

Op CeBIT 2003 zal Baan ook een nieuwe versie van de iBaan Decision Manager lanceren. iBaan Decision Manager 2.2 maakt gebruik van een krachtige datawarehouse-infrastructuur waarmee bedrijven hun rapportage- en analyseprocessen kunnen optimaliseren, zodat het management de beschikking krijgt over de informatie die het nodig heeft om de juiste - dat wil zeggen de meest concurrerende en meest winstgevende - beslissingen te nemen. Deze nieuwe oplossingen zijn belangrijke onderdelen van 'Measure Up!', een initiatief van Baan waarmee bedrijven in de discrete productie (in Aerospace & Defense, Electronics, Automotive en Industrial Machinery and Equipment) hun bedrijfsprocessen beter kunnen meten, bewaken, analyseren en beheersen, en zo de performance van hun gehele bedrijf kunnen optimaliseren.

Dave Wangler, Senior Vice President Marketing van Baan: "'Measure Up!' richt zich op de belangrijkste performance-gebieden, zoals nauwkeurigheid van vraagprognoses, reductie van doorlooptijden en introductie van nieuwe producten. Hierdoor kunnen organisaties objectieve baselines vaststellen, bepalen waar kansen liggen, en die kansen benutten ('measure up'). Dit alles met het oog op het verbeteren van de Return On Capital Employed, het prioriteren van investeringen, en het voortdurend ontwikkelen van initiatieven voor verdere verbetering.

"Dankzij de uitbreiding met deze nieuwe oplossingen krijgen productiebedrijven de beschikking over tools en bedrijfsgegevens waarmee zij strategische beslissingen kunnen nemen met het oog op verbetering van de bedrijfsprestaties," aldus Dave Wangler.

iBaan Diagnostic Analyzer is de eerste diagnostische tool waarmee op gestructureerde wijze kan worden gezocht naar de oorzaken van operationele problemen. De tool biedt managers ondersteuning bij besluitvormingsprocessen door aandachtsgebieden aan te geven voor verbetering van de bedrijfsprestaties. iBaan Diagnostic Analyzer maakt gebruik van voorgedefinieerde zoekmodellen als weerspiegeling van de bedrijfsprocessen die een (mogelijke) rol spelen bij het operationele probleem. Via een zoekmodel kan de gebruiker een gewogen lijst met relevante conclusies opstellen die rechtstreeks kunnen bijdragen aan het besluitvormingsproces.

iBaan Decision Manager 2.2 biedt een krachtige
datawarehouse-infrastructuur waarmee complexe transactionele gegevens uit verschillende bronnen kunnen worden vertaald naar meer consistente, gebruiksvriendelijke bedrijfsinformatie. Met iBaan Decision Manager kunnen bedrijven de rapportage en analyse van multi-dimensionale gegevens verder optimaliseren, waardoor zij de impliciete informatie en trends die liggen opgesloten in hun transactionele databases, beter kunnen benutten. Daarnaast wordt de tactische besluitvorming in het gehele bedrijf beter ondersteund, hetgeen steeds belangrijker wordt in de nieuwe generatie 'collaborative commerce' omgevingen.

"Het uitgangspunt van 'Measure Up!' is 'eerst analyseren, dan adviseren'," zegt Ernie Eichenbaum, VP Global Industry Marketing van Baan. "De unieke combinatie van iBaan Decision Manager en iBaan Diagnostic Analyzer is voor veel bedrijven een uitgelezen kans om de link te leggen tussen balanscijfers en de operationele oorzaken daarvan. Dankzij de mogelijkheid om een dergelijk oorzakelijk verband te legggen, zijn managers beter in staat de echte problemen aan te pakken, en kunnen ze de resultaten objectief meten. Hierdoor kan uit bestaande IT-investeringen extra rendement worden behaald."

Overtoom is een toonaangevende leverancier van kantoorbenodigdheden, producten en diensten in Europa, en een belangrijke gebruiker van de informatieoplossingen van Baan. Bilbo Schreiner, business intelligence manager bij Overtoom, legt uit hoe iBaan ondersteuning biedt bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties van zijn bedrijf: "We zochten naar mogelijkheden om de gegevens uit ons bestaande ERP-systeem beter te benutten. Via uitvoerige analyse van deze gegevens wilden we onze prestaties zodanig kunnen meten dat deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt als input voor onze planningprocessen. Door het gebruik van de iBaan-tools kunnen we nu prestatie-indicatoren formuleren die tot nu toe gewoon niet beschikbaar waren. Met deze kerngegevens hebben we betere controle over onze bedrijfsactiviteiten en kunnen we plannen maken voor verbetering van zowel de productiviteit als de efficiëntie, en voor het beter inzichtelijk maken van onze voorraadniveaus."

Bio-Rad Laboratories Inc. is een multinationale leverancier van producten voor biomedisch onderzoek en klinische diagnostiek. Tom Lucas, manager business systems development bij Bio-Rad legt uit hoe zijn bedrijf met iBaan meer inzicht heeft gekregen in de algehele bedrijfsvoering: "In de zich snel ontwikkelende biotechnologische industrie kan besluitvorming op basis van duidelijke informatie het verschil betekenen tussen succes en mislukking. Om snel en adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt, hadden we tools nodig waarmee we kerngegevens als verkooptrends, leveringsprestatie, voorraadniveau en omzetsnelheid zouden kunnen analyseren. Dankzij de iBaan-oplossingen hebben we nu beter inzicht in onze operationele performance wereldwijd, kunnen we sneller en adequater beslissingen nemen, en kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren."

"Aaron Zornes, research analyst van META Group: "De aandacht voor risk en opportunity management heeft de noodzaak van de integratie van financiële processen en controle (integrated analytics) met consistente business workflows weer doen herleven. De komende paar jaar zullen bedrijven - als ze willen overleven - genoodzaakt worden om mee te gaan in de dynamiek van de wereldeconomie, om alle financiële processen bedrijfsbreed te integreren, en daarbij de bedrijfsstrategie te koppelen aan de dagelijkse bedrijfsactiviteiten."

iBaan Decision Manager 2.2 en iBaan Diagnostic Analyzer maken deel uit van de nieuwe familie van OpenWorldX-oplossingen, die naar verwachting al in de zomer van 2003 beschikbaar zal zijn.

Baan
Baan helpt industriële ondernemingen hun prestatiestrategieën te optimaliseren en hun concurrentiepositie in de 'networked economy' te verbeteren, een economie waarin informatie, integratie en samenwerking kritische succesfactoren zijn. Dankzij de krachtige functionaliteit van de nieuwe iBaan-suite van internetgestuurde oplossingen is Baan in staat ondersteuning te geven aan ondernemingen die zich bezighouden met productie, logistiek, services en engineering, en die streven naar verdere integratie van complexe processen, nauwere samenwerking met klanten en partners, en betere toegankelijkheid van transactie- en analysegegevens. Wereldwijd worden de oplossingen van Baan door meer dan 15.000 klantvestigingen gebruikt. Baan is onderdeel van de divisie Production Management van Invensys plc.

Ga voor meer informatie naar http://www.baan.com

Invensys plc
Invensys plc is wereldwijd een toonaangevende leverancier op het gebied van productietechnologie en energiebeheer. Met behulp van innovatieve services en technologieën, en met haar uitgebreide kennis van industrieën en applicaties, helpt de groep haar klanten bij het verbeteren van de prestaties en de winstgevendheid.

Invensys Production Management werkt nauw samen met klanten om de prestaties van hun productiemiddelen te vergroten, de return-on-investments in productietechnologieën te verhogen en de kosten over de gehele supply chain te verlagen. De divisie omvat de bedrijven APV, Avantis, Baan, Eurotherm, Foxboro, SIMSCI/Esscor, Triconex en Wonderware. Deze bedrijven zijn gericht op de proces- en batchindustrie (olie, gas en chemie, voedingsmiddelen, drank en persoonlijke verzorging) en op de discrete en hybride productie.

Invensys Energy Management werkt samen met klanten die zich bezighouden met levering, meting en verbruik van energie en water, om de kosten en verliezen te beperken en de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid van de energievoorziening te vergroten. De divisie omvat de onderdelen Energy Management Solutions, Appliance Controls, Climate Controls, Global Services, Metering Systems, Powerware en Home Control Systems. Hiermee richt Invensys zich op markten voor energie-infrastructuur voor zowel fabrieks- en kantoorgebouwen als woonhuizen.

Met de divisie Development richt het bedrijf zich tevens op markten als railinfrastructuur, windenergie en elektronische productie (elektronische componenten), respectievelijk met Invensys Rail Systems, Hansen Transmissions en Lambda.

Invensys is wereldwijd actief in meer dan 80 landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Londen.

Ga voor meer informatie naar www.invensys.com.

Contactpersoon bij Baan Benelux is Carolijn Peelen. Tel: +31 (0)342 42 88 88
Fax: +31 (0)342 42 88 22
Email: cpeelen@baan.nl

Contactpersoon bij Brodeur Worldwide is Anja Verheij. Tel: +31 (0)20 346 20 00
Fax: +31 (0)20 669 72 65
Email: averheij@nl.brodeur.com