Katholieke Universiteit Nijmegen

Monitoring Anesthetic Depth Modification, Evaluation and Application of the Correlation Dimension

Datum 24-3-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Ir. P.L.C. van den Broek

promotores Prof. dr. L.H.D.J. Booy, prof. dr. A.M.L. Coenen
copromotores Dr. J. van Egmond, mw. dr. C.M. van Rijn
faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen


beschrijving

De huidige anesthesie-monitoring levert slechts een globaal en indirect beeld op dat wordt afgeleid uit fysiologische reacties, zoals verandering van bloeddruk, ademhaling en temperatuur. Om een meer gedifferentieerd beeld van de effecten van anesthesie te krijgen, is een rechtstreekse analyse van het centraal zenuwstelsel nodig. Het electro-encefalogram (EEG) is een elektrisch meetbaar signaal dat de activiteit van het centraal zenuwstelsel weergeeft. De interpretatie van het EEG is echter een groot probleem. De chaos-theorie (de niet-lineaire analyse) biedt met de correlatiedimensie (D2) nieuwe mogelijkheden om een ogenschijnlijk chaotisch signaal zoals het EEG te analyseren. De centrale vraag in het proefschrift van ir. Van den Broek was dan ook of de correlatie-dimensie in staat is éénduidige informatie omtrent de anesthesiediepte (DOA) te geven. De resultaten van het onderzoek zijn dat D2 een informatieve relatie vertoont met DOA en daarmee veranderingen in de DOA van de patiënt kan aangeven en mogelijk voorspellen. Door een geschikte keuze van algoritme-parameters verbetert de gevoeligheid van D2 voor de toepassing bewaking van anesthesie. Verder is het D2-algoritme aangepast zodat toepassing voor praktische doeleinden mogelijk wordt.

contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen email info@prv.umcn.nl
telefoon 024 - 361 35 28