Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

http://www.minlnv.nl

MINLNV: Uitbreiding 10 km zone Vogelpest

UITBREIGING 10 KM ZONE VOGELPEST

Naar aanleiding van twee nieuwe ernstige verdenkingen van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee op bedrijven in de gemeenten Leusden en Woudenberg is het vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei als beschreven in bijlage I
(Vervoersbeperkingsgebieden), onder A, van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 uitgebreid. Het vervoersbeperkingsgebied Breskens en het vervoersbeperkingsgebied Goirle omschreven onder C respectievelijk onder D in bijlage I van die regeling zijn ongewijzigd gebleven. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is ervoor gekozen bijlage I in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

Directie Juridische Zaken
TRCJZ/2003/2569

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 23 maart 2003, om 18.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage

Bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden)

A. Vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei
1. De artikelen 1 tot en met 10 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

1. Vanaf de kruising van Afslag 36 (Almere Stad) en de Hoge Vaart, de Hoge Vaart volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de Hoge Vaart met de Larserweg (N302) 2. De Larserweg (N302) volgend in zuidelijke richting tot aan de Gooise Weg (N305)
3. De Gooise Weg (N305) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Ganzenweg (N305)
4. De Ganzenweg (N302) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Knardijk (N302) overgaand in de Ceintuurbaan (N302) tot aan Afslag 13 Lelystad.
5. Vanaf afslag 13 Lelystad de A28 volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de A28 met de Hierdense Beek. 6. De Hierdense Beek volgend in zuidelijke richting overgaand in de Leuvenumse Beek tot aan de kruising van de Leuvenumse Beek met de Oude Zwolseweg.
7. De Oude Zwolseweg volgend in westelijke richting tot aan de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.
8. De Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg volgend in zuidelijke richting tot de Staverdenseweg (Staverden).
9. Staverdenseweg (Staverden) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Pirkweg overgaand in Staverdenseweg (Elspeet) tot Uddelerweg (N310).
10. Uddelerweg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in Elspeterweg (N310) tot aan Aardhuisweg (Uddel)
11. Aardhuisweg (Uddel) volgend in zuidoostelijke richting tot aan Amersfoortseweg (N344).
12. Amersfoortseweg (N344) volgend in oostelijke richting tot aan Jachtlaan (Apeldoorn).
13. Jachtlaan (Apeldoorn) volgend in zuidelijke richting overgaand in Laan van Spitsbergen tot aan Europalaan(N304) 14. Europalaan(N304) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Otterloseweg(N304) overgaand in de Apeldoornseweg (N804) overgaand in de Delenseweg (N804) overgaand in de Hoenderloseweg (N804) tot aan Koningsweg (N311).
15. Koningsweg (N311) volgend in westelijke richting tot aan Koningsweg (N310).
16. De Koningsweg (N310) volgend in zuidelijke richting tot aan de Amsterdamseweg N224 (Arnhem).
17. Amsterdamseweg N224 (Arnhem) volgend in oostelijke richting tot Zijpendaalseweg.
18. Zijpendaalseweg volgend in zuidelijke richting via het Willemsplein, volgend in zuidelijke richting overgaand in Roermondsplein overgaand in de Nelson Mandelabrug overgaand in Eldenseweg tot de Batavierenweg.
19. Batavierenweg volgend in oostelijke richting tot aan de Nijmeegseweg (A325 ).
20. Nijmeegseweg (A325 ) volgend in zuidelijke richting overgaand in A325 tot aan verkeersknooppunt Ressen.
21. Vanaf verkeersknooppunt Ressen de snelweg A15 volgend in westelijke richting tot verkeersknooppunt Valburg. 22. Vanaf verkeersknooppunt Valburg de snelweg A50 volgen in zuidelijke richting tot aan de rivier De Waal.
23. De rivier De Waal volgend in westelijke richting tot aan de watersluis bij Tiel.
24. Vanaf de watersluis bij Tiel het Amsterdam Rijnkanaal volgen in noordwestelijke richting tot aan de Nederrijn (Wijk bij Duurstede).
25. Vanaf de Nederrijn (Wijk bij Duurstede) de Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Lekdijk Oost.
26. De Lekdijk Oost volgend in noordelijke richting overgaand in Dijkstraat tot aan de Singel
27. De Singel volgend in westelijke richting tot aan de Zandweg. 28. De Zandweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.
29. De Nieuweweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Amerongerwetering tot aan de Langbroekerdijk (Overlangbroek). 30. De Langbroekerdijk (Overlangbroek) volgend in westelijke richting tot aan Sterkenburgerlaan.
31. Sterkenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting tot Dwarsweg.
32. Dwarsweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Gooijerdijk overgaand in Engweg tot Meenkselaan. 33. Meenkselaan volgend in noordoostelijke richting tot Hoofdstraat (Driebergen-Rijsenburg).
34. Hoofdstraat (Driebergen-Rijsenburg) volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Driebergseweg tot aan de Laan van Beek En Royen (Zeist).
35. De Laan van Beek En Royen (Zeist) volgend in noordelijke richting tot aan de Krakelingweg.
36. De Krakelingweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Oude Woudenbergse Zandweg tot aan de Boulevard. 37. De Boulevard volgend in noordelijke richting overgaand in de Zandbergenlaan (N238) overgaand in de Nieuwe Dolderseweg (N 238) overgaand in de Provincialeweg (N238) Den Dolder overgaand in de Dolderseweg tot aan Soestdijkerweg (N234).
38. Soestdijkerweg (N234) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Biltseweg (N234)tot aan Amsterdamsestraatweg (N221). 39. De Amsterdamsestraatweg (N221) volgend in noordelijke richting tot aan de Wakkerendijk (N221)
40. De Wakkerendijk (N221) volgend in noordelijke richting tot aan de Laarderweg.
41. De Laarderweg volgend in westelijke richting tot aan de Zuidersingel.
42. De Zuidersingel volgend in zuidelijke richting tot aan de afslag 34 (Eemnes).
43. Vanaf afslag 34 (Eemnes) de A27 volgend in noordelijke richting tot aan afslag 36 (Almere Stad)

C. Vervoersbeperkingsgebied Breskens
1. De artikelen 1 tot en met 10 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

1. Vanaf De Westerschelde volgend in oostelijke richting tot aan de Braakmanhaven.
2. De Braakmanhaven volgend in zuidelijke richting, de Savoyards weg overstekend naar
de Braakmankreek overgaand in het Isabellakanaal tot de Nederlands-Belgische grens.
3. De Nederlands-Belgische grens volgend in westelijke richting tot aan de Noordzee.
4. De Noordzee volgend in noordoostelijke richting tot aan De Westerschelde.

D. Vervoersbeperkingsgebied Goirle
1. De artikelen 1 tot en met 10 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:
1. Vanaf de kruising Nederlands Belgische Grens en de Grazenseweg (bij het plaats Meerle, België) de Grazenseweg volgend in noordelijke richting (richting Chaam) overgaand in Meerleseweg tot aan de Oude Bredasebaan.
2. De Oude Bredasebaan volgend in westelijke richting tot aan de Meerleseweg.
3. De Meerleseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Bredaseweg (N268).
4. De Bredaseweg (N268) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Dorpsstraat tot aan de Gilzeweg. 5. De Gilzeweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Chaamseweg tot aan de Oranjestraat.
6. De Oranjestraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Raadhuisstraat, overgaand in de Aalstraat tot aan de Tilburgsebaan. 7. De Tilburgsebaan volgend in oostelijke richting tot aan de Langenbergseweg (N260).
8. De Langenbergseweg volgend in noordelijke richting tot aan de afslag 12 Gilze de A58.
9. De A58 volgend in oostelijke richting tot aan knooppunt de Baars.
10. Vanaf Knooppunt de Baars de A58 volgend in zuidoostelijke richting tot aan afslag 8 Oirschot.
11. Vanaf afslag 8 Oirschot de Kempenweg (N621) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Langereyt (N621) overgaand in de Andreasstraat (N621) overgaand in de Hertog Janstraat (N621) tot aan de Doornboomstraat.
12. De Doornboomstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Willibrordstraat.
13. De Willibrordstraat volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Westelbeersedijk, overgaand in de Voldijnseweg tot aan de Broekeindsedijk.
14. De Broekeindsedijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Spreeuwelsedijk tot aan de Kapeldijk. 15. De Kapeldijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fons van der Heijdenstraat tot aan het Carolus Simplexplein. 16. Het Carolus Simplexplein volgend in zuidelijke richting overgaand in de De Muilen, overgaand in de Neterselseweg tot aan de P.G. Ballingslaan.
17. De P.G. Ballingslaan volgend in westelijke richting tot aan de Helleneind.
18. De Helleneind volgend in zuidelijke richting overgaand in Europalaan tot aan de Rondweg (N284).
19. De Rondweg (N284) volgend in westelijke richting overgaand in de De Hoeven (N284) overgaand in de Wilhelminalaan (N284), overgaand in de Turnhoutseweg tot aan de Nederlands Belgische grens. 20. De grens volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de grens met de Grazenseweg.

23 mrt 03 17:52