Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis lanceert actie 'Eten helpt Afrika'

Rode Kruis zoekt families die 1 week willen leven op een voedselpakket

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert vandaag de actie `Eten helpt Afrika'. Met deze actie wil het Rode Kruis de bevolking sensibiliseren voor de vergeten hongersnood die grote delen van Afrika teistert en ook fondsen werven voor zijn hulpoperaties. Op dit ogenblik lijden al meer dan 30 miljoen mensen honger en het continent dreigt af te stevenen op een ramp van ongekende omvang.

`Eten helpt Afrika' loopt van 23 maart (middernacht) tot en met 28 maart (middernacht). Om de dramatische situatie hier in Vlaanderen zichtbaar en voelbaar te maken, spoort het Rode Kruis zoveel mogelijk mensen aan om die week te leven van een voedselpakket zoals dat in Afrika wordt verdeeld. Het Rode Kruis zoekt ook 15 families die de uitdaging willen aangaan en hun ervaringen willen delen met de media. Voor de families wordt gezocht naar een goede spreiding naar leeftijd en gezinssamenstelling. Niet alleen jonge gezinnen met kinderen kunnen meedoen maar bijvoorbeeld ook studenten die in groep leven, alleenstaanden en mensen van middelbare leeftijd. De 15 geselecteerde families krijgen een voedselpakket en begeleiding van het Rode Kruis. Zij zullen ook via een elektronisch forum ervaringen en recepten kunnen uitwisselen. Kandidaten kunnen zich inschrijven via www.redcross.be. Voor meer informatie kan je mailen naar etenhelptafrika@redcross-fl.be of bellen op werkdagen tussen 9 en 12 uur naar 02-645 44 73.

Het Rode Kruis zit intussen niet stil. Twee Vlaamse afgevaardigden ondersteunen ter plaatse de hulpacties. In Zambia, dat zwaar geteisterd wordt door de voedselcrisis, kocht Rode Kruis-Vlaanderen 572.000 kg maïs en 190.000 kg bonen aan. Vorige week zijn rodekruismedewerkers gestart met de verdeling van deze hulpgoederen aan 14.000 mensen in het zuiden van het land. Eerstdaags zal ook kookolie worden aangekocht en verdeeld. Om te vermijden dat de mensen afhankelijk worden van de voedselhulp, zal het Rode Kruis op het platteland `landbouwpakketten' verdelen met zaden, meststoffen en gereedschap.
De acties maken deel uit van een grootschalige hulpoperatie van het Internationale Rode Kruis waarvoor een bedrag van 77 miljoen euro nodig is.
.
Giften voor de acties van Rode Kruis-Vlaanderen tegen de hongersnood zijn welkom op het nummer 000-0000025-25 of online via deze site.

Meer info over de situatie in Afrika.

Brussel, 20 februari 2003