Ingezonden persbericht


Persbericht

Het Berenbos krijgt een logé: Brigitta!

Rhenen, 21 maart - Op 26 maart haalt Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming, tijdelijk een nieuwe bruine beer naar Het Berenbos te Rhenen. Brigitta, een jonge vrouwtjesbeer uit Slowakije, zal waarschijnlijk tot september in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark blijven en gaat dan naar een nieuw verblijf dierenpark Gulbergen in Brabant. Men heeft voor deze tijdelijke opvang gekozen, omdat Brigitta al lang in een erbarmelijk soort hondenkennel zit en het verblijf van Gulbergen nog niet klaar is.

Zondag 23 maart vertrekt een van de medewerkers van Alertis samen met het hoofd dierverzorging van Ouwehands Dierenpark naar Slowakije om Brigitta op te halen. Naar verwachting zal het drietal woensdag laat in de middag weer bij Ouwehands Dierenpark arriveren. Brigitta wordt dan drie weken in quarantaine geplaatst. Vervolgens zal zij - tot haar verhuizing naar Gulbergen - tussen de andere elf beren van Het Berenbos verblijven.

Probleembeer

Eind 2001 zorgde de Slowaakse dierenbeschermingsorganisatie Sloboda Zvierat ervoor dat Brigitta werd gevangen en naar een klein dierenpark werd gebracht. Dit was nodig omdat ze mensen lastig viel en in afvalcontainers dook op zoek naar voedsel met het risico daarom te worden mishandeld of doodgeschoten. Het incident met Brigitta vormde aanleiding tot overleg tussen diverse Slowaakse organisaties en Alertis over het te voeren beleid bij dit soort probleemberen. Het komt in Slowakije vaak voor dat beren in containers bij bijvoorbeeld hotels naar voedsel zoeken. Voor zowel de bevolking als de beren is dit niet wenselijk. Sloboda Zvierat richt zich daarom sterk op voorlichting van de lokale bevolking en toeristen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor betere containers en ophaaldiensten.

Opvang én natuurbescherming

De Europese adviesgroep voor beren van EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) vindt dat dierentuinen en natuurbeschermingsorganisaties nauwer samen moeten gaan werken. Bovendien zouden beren uit één dierentuin uit dezelfde regio moeten komen. Op deze manier kunnen dierentuinen namelijk helpen bij het behoud van regionale ondersoorten. In de loop van 2003 zullen er nog drie Slowaakse beren naar Nederland komen, waardoor er een groep van beren uit het Tatra gebergte in dierentuinen ontstaat. In het kader van soortenbehoud is dit een belangrijke stap in de samenwerking tussen dierentuinen en natuurbeschermers. Bovendien kan Gulbergen zijn bezoekers in de toekomst voorlichten over de Slowaakse berenproblematiek.

Alertis

Bijna 10 jaar geleden werd Stichting Berenbos Rhenen opgericht. De kernactiviteit van de Stichting was toen het opvangen van verwaarloosde en mishandelde beren. Daar houdt de Stichting zich nog steeds mee bezig. Maar, langzaamaan is de Stichting zich steeds meer gaan richten op de bescherming van de beer en zijn leefomgeving. Juist de bescherming van die leefomgeving zorgt ervoor dat de beer zelf ook wordt beschermd en maakt opvang hopelijk ooit overbodig. Om de mogelijkheden om de beer te beschermen te optimaliseren is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Ouwehand Conservation en heet nu Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming.
---