Gemeente Amersfoort

Natuur en Milieu Netwerkdag voor de regio Utrecht -Oost

datum: 14 maart 2003

Op zondag 23 maart aanstaande vindt van 10.30 uur tot ca. 16.00 uur in het CNME op Landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort de eerste Natuur en Milieu Netwerkdag plaats. Op deze dag krijgen natuur- en milieuorganisaties de gelegenheid hun activiteiten te presenteren en is er voor (potentiële) vrijwilligers de mogelijkheid zich te laten informeren en inspireren om een actieve rol te spelen in het behoud van ons regionale leefgebied. De Netwerkdag is bedoeld om een overzicht te krijgen in vraag en aanbod van activiteiten en daarmee meer en betere samenwerking tot stand te brengen.

Programma
Presentaties geven de deelnemers informatie over provinciale en gemeentelijke regelgeving, natuuronderzoeken, beleid en subsidiemogelijkheden. In workshops kunnen de deelnemers meer te weten komen over contacten met de gemeente (vragen, klachten en wensen), het in de publiciteit brengen van activiteiten en methodieken van onderzoek.

Aanmelding
Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden, maar zijn vanaf 10.30 uur van harte welkom.

Deelnemende organisaties
Er zijn veel mensen actief in "het groen". Organisaties en vrijwilligers bijeen brengen om elkaar te leren kennen biedt mogelijkheden tot samenwerking en leren van elkaars ervaringen. Enkele deelnemende organisaties zijn: Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Eem, Natuur en Milieu Federatie Utrecht, IVN, KNNV, Vogelwacht Utrecht, veldbiologische werkgroep Achterveld e.o., Vlinderstichting, gemeente Amersfoort, VBBBB, Vrienden Waterwingebied Liendert