NED. KANKERBESTRIJDING-KWF

Kankerpatiënten en hun naasten willen meer inleving van artsen

Amsterdam, 21 maart 2003

Kankerpatiënten en hun naasten willen meer inleving van artsen.

'Artsen dienen zich meer in te leven in de situatie van kankerpatiënten en hun naaststaanden en zij dienen zich meer meelevend op te stellen wanneer zij vertellen dat genezing niet meer mogelijk is.'
Dit is een van de stellingen die het Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (IVA) uit Tilburg vandaag presenteert tijdens het KWF-symposium 'Kwaliteit van sterven. Kwaliteit van nabestaan' in het Singer Museum in Laren naar aanleiding van de vijfde KWF-Kankerherdenkingsdag. Het IVA baseert zich hierbij op een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ). De KWF-Kankerherdenkingsdag staat dit jaar in het teken van zorg voor kankerpatiënten die weten dat zij niet meer beter worden en hun naasten.

Aan het KWF-symposium wordt meegewerkt door nabestaanden zelf en door Frans Baar, directeur van Verpleeghuis Antonius in IJsselmonde en een vooraanstaand beleidsmaker op het terrein van zorg voor stervenden. Jacobine Geel (Heilig Vuur, NCRV) leidt de bijeenkomst en praat met de nabestaanden. De nabestaanden komen ook aan het woord in het boekje 'Mensen vertellen over... Kanker en sterven' dat het KWF op deze herdenkingsdag uitbrengt. Het bevat elf ervaringsverhalen van nabestaanden en kan worden gezien als een gedrukte vorm van 'lotgenotencontact'.
Als handreiking aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en hun naasten, verschijnen op deze dag bovendien een KWF-brochure voor mensen met kanker die weten dat zij niet meer zullen genezen en een KWF-brochure voor mensen met kanker in de stervensfase. Deze brochures bevatten vooral praktische informatie, adviezen en adressen.

Jaarlijks overlijden in ons land 37.000 mensen aan kanker. Het KWF stelt dit jaar op de Kankerherdenkingsdag de zorg voor stervenden centraal omdat de kwaliteit van sterven van grote invloed is op het verwerken van het verlies. De eerste KWF-Kankerherdenkingsdag is gehouden in 1999 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het KWF.
De KWF-Kankerherdenkingsdag 2003 heeft plaats aan de vooravond van de 'Week van de palliatieve zorg' (24 - 29 maart), een initiatief van het KWF en het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale Patiënten Nederland (NPTN).
Op het KWF-symposium 'Kwaliteit van sterven. Kwaliteit van nabestaan' komen genodigden van verenigingen voor kankerpatiënten en organisaties die beleidsmatig betrokken zijn bij zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Mededeling voor de redactie,