Ingezonden persbericht

Burnout, levensfase en persoonlijkheid

ZOETERMEER, 20030324 -- Tot en met 28 maart a.s. kunnen de bezoekers van de website www.burnin.nl, het onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform Burnout, nog meewerken aan de landelijke enquête "De samenhang tussen Burnout, levensfase en persoonlijkheid". In de eerste zes weken van het onderzoek hebben al 480 personen de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld. Van deze groep gaven 320 personen aan burnout te hebben of te hebben gehad.

De enquête is opgezet door Frank Schaper, auteur van het boek Het team in jezelf (feb. 2003), in samenwerking met Gert Otter GO-Burnin.

Welke karaktertypes lopen een groter risico? Komt burnout na of samen met andere klachten voor? Op welke leeftijd slaat het toe en hoe vaak komt herhaling voor? Is het onafwendbaar?

Na de sluitingsperiode wordt de informatie geanalyseerd. De voorlopige conclusies worden binnen een maand op de website Burnin gepubliceerd.
De eindconclusies worden o.a. opgenomen in een boek over burnout, levensfasen en het Enneagram (een model dat negen persoonlijkheidstypes onderscheidt) van Frank Schaper. Dit boek met de werktitel Het Vijfde Bedrijf, verschijnt later dit jaar.Ingezonden persbericht