KNCV TUBERCULOSEFONDS

Wereldtuberculosedag 24 maart 2003

Den Haag, 21 maart 2003

Maandag 24 maart aanstaande is het Wereldtuberculosedag. Dit is de dag dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor tuberculose. Slechts een klein deel van de mensen met tuberculose heeft toegang tot een effectieve behandeling. Verhoging van het aantal behandelingen kan het aantal jaarlijkse tuberculosedoden van bijna twee miljoen drastisch verminderen.

Rapport Wereldgezondheidsorganisatie 2003
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft jaarlijks op Wereldtuberculosedag een rapport uit met een overzicht en analyse van de stand van zaken in de wereldwijde tuberculosebestrijding. Uit het rapport van dit jaar blijkt dat in 2001 slechts één op de drie mensen met tuberculose een tuberculosebehandeling krijgt. Terwijl een effectieve behandelmethode met betaalbare medicijnen voorhanden is: deze behandelmethode (DOTS) had in 2001 een gemiddeld genezingspercentage van 82%. Tien miljoen patiënten kregen sinds 1995 via deze methode een tuberculosebehandeling. Wereldwijd werden in 2001 2,4 miljoen nieuwe tuberculosepatiënten geregistreerd. Tuberculose neemt vooral toe in landen ten zuiden van de Sahara en in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

KNCV Tuberculosefonds
KNCV Tuberculosefonds is een medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het terugdringen van tuberculose wereldwijd. Op het kantoor in Den Haag werken zeventig medewerkers. De organisatie werkt inmiddels samen met dertig landen, vooral met landen in sub-Sahara Afrika, de voormalige Sovjet-Unie en Azië. Half februari is KNCV Tuberculosefonds een grote publiekscampagne gestart om de omvang van het tuberculoseprobleem wereldwijd onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. In Nederland is tuberculose gelukkig niet meer de grote volksziekte die het ooit was, al heeft Nederland nog altijd 1.400 tuberculosepatiënten per jaar.


- Informatie, aanvraag foto's en beeldmateriaal (Betacam, tuberculoseprojecten in Vietnam en gevangenissen Oost-Europa): KNCV Tuberculosefonds, Nicole Janssen (communicatie), telefoon 070 4167 222, 06 1059 4926, janssenn@kncvtbc.nl, WWW.TUBERCULOSE.NL
- NB: Het WHO rapport 2003 'Global Tuberculosis Control' is vanaf 24 maart aanstaande te downloaden via
www.who.int/gtb/publications/globrep, een samenvatting en het rapport zelf (pdf of hard copy) is vooraf aan te vragen bij KNCV Tuberculosefonds, janssenn@kncvtbc.nl

24 mrt 03 00:00