Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Foutparkeren in Pieterswijk wordt aangepakt

Publicatiedatum: 21 maart 2003

Momenteel bevindt de herinrichting van de Pieterswijk zich in de tweede fase. De werkzaamheden vinden plaats op de Langebrug en in de directe omgeving daarvan, en duren volgens planning tot en met 18 juli aanstaande. In verband met de herinrichting is er een tijdelijke verkeersomleiding door de wijk gemaakt, die met borden in de omgeving wordt aangegeven. Over het parkeren tijdens de werkzaamheden bestaat kennelijk nog onduidelijkheid. Dit geeft aanleiding om hier de parkeermogelijkheden nog even aan te geven.

BOUWEN EN WONEN - Het parkeren op de Langebrug is mogelijk zolang de Langebrug bereikbaar is, en uiteraard alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Met name in het gedeelte tussen de Zonneveldstraat en de Pieterskerk-Choorsteeg zijn de parkeervakken bereikbaar.

Tijdens de werkzaamheden aan de Langebrug tussen Pieterskerk-Choorsteeg en Rapenburg zijn de parkeervakken daar niet bereikbaar. Dit is telkens maar een klein gedeelte. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond kan er gewoon weer worden geparkeerd.

Helaas is inmiddels geconstateerd dat er veel fout, hinderlijk en gevaarlijk wordt geparkeerd in de wijk, dat wil zeggen buiten de daarvoor aangelegde vakken. Dit is uiteraard niet de bedoeling: met name brandweer, politie en ambulance moeten ongehinderd door kunnen rijden. In verband hiermee heeft de politie meegedeeld strenger te gaan optreden tegen fout geparkeerde voertuigen, en deze ook weg te laten slepen. Wij willen u hier met nadruk op wijzen, aangezien de (hoge) kosten voor het wegslepen op rekening van de bezitters van de voertuigen worden gebracht. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie, en vertrouwen op uw welwillende medewerking.

Deze pagina is gewijzigd op 21 maart 2003