CBS

Energieverbruik blijft constant

Het energieverbruik in Nederland is in 2002 nagenoeg even hoog gebleven als in 2001. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verbruik van aardgas is in 2002 nagenoeg constant gebleven ten opzichte van 2001. Het aardolieverbruik daarentegen is met 1 procent toegenomen, terwijl het verbruik van steenkool met 1 procent is afgenomen. De jaren daarvoor vertoonde het totale energieverbruik een licht stijgende tendens.

Aardgasverbruik constant
Het totale aardgasverbruik is in 2002 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor, maar er is wel sprake van verschuivingen aan de verbruikerskant. In 2002 hebben de elektriciteitscentrales 7 procent meer aardgas verbruikt dan in 2001. De industrie heeft daarentegen 1 procent minder verbruikt en huishoudens en dienstensectoren 2 procent minder. Van deze 2 procent is ongeveer de helft veroorzaakt doordat er minder energie nodig was voor verwarming. Het jaar 2002 was namelijk iets warmer dan 2001.

Verbruik aardolie licht gestegen
Het totale verbruik van aardoliegrondstoffen en -producten in ons land is in 2002 met 1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik van aardolieproducten voor transport bedroeg 460 petajoule (PJ), nagenoeg evenveel als in 2001.

Elektriciteitsverbruik blijft stijgen
In 2002 is in Nederland ruim 108,5 miljard kWh elektriciteit verbruikt. Dit is ruim 1 procent meer dan in 2001. In de drie daaraan voorafgaande jaren was de stijging met gemiddeld 2,5 procent per jaar overigens sterker. De productie van elektriciteit in elektriciteitscentrales is met 5 procent gestegen ten opzichte van 2001. De productie door decentrale warmtekrachtinstallaties is daarentegen met 2 procent gedaald. In 2002 was de import van elektriciteit 5 procent lager dan in 2001. Hiermee daalde de import voor het tweede achtereenvolgende jaar. Deze ontwikkeling staat in contrast met de jaren daarvoor. In de periode 1998-2000 nam de import van elektriciteit sterk toe met 60 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door de liberalisering van de energiemarkt.

Technische toelichting
PJ, petajoule
Eén PJ is een hoeveelheid energie die overeenkomt met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of 278 miljoen kilowattuur elektriciteit. Warmtekrachtinstallaties
In 'gewone' elektriciteitscentrales wordt zowel elektriciteit als warmte geproduceerd, maar de warmte moet bijna altijd als afvalwarmte worden beschouwd. De door middel van warmtekrachtinstallaties geproduceerde warmte is meestal van een hogere temperatuur en daardoor voor andere doeleinden (proceswarmte industrie, ruimteverwarming) bruikbaar. Door de gecombineerde opwekking in warmtekrachtinstallaties wordt een hoger energetisch rendement behaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-055
24 maart 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht