Wim van Velzen

Christen Democratisch Appel
European People's Party and European Democrats Group

Persbericht

Opinie; levering gas en elektriciteit

Datum: 24 Maart 2003 Bron: EP
Bijlage: Acrobat Reader Document Opinie: regels plaats levering gas
- elektriciteit.

Hieronder vindt u een opinie van Wim van Velzen (Industriecommissie) op een voorstel voor een richtlijn van de Raad met betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit. (2002/0286 CNS)

Deze opinie zal waarschijnlijk morgen besproken worden in de Industriecommissie in het Europees Parlement.
Zie het origineel http://www.wimvanvelzen.nl/pe...persberichtid=145 .