Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

17/03/2003
Gemeenteraad

Er wordt op maandag 24 maart 2003 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Ballum een Raadsvergadering gehouden.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen van de vergadering van de raad d.d. 24 februari 2003. 5. Notulen van de extra vergadering van de raad d.d. 27 februari 2003.|

Voorstel van burgemeester en wethouders inzake:

Besluitstukken
6. het vaststellen van de exploitatieopzet bedrijventerrein Achterdijken Nes 3e fase.
7. het vaststellen van de wijziging van de IZA-Nederland regeling. 8. het realiseren van een par-3 golfbaan te Hollum. 9. het beschikbaarstellen van een krediet voor het dienstverband van de WIW-medewerker Vrom en Werken.
10. het beschikbaarstellen van een krediet voor het aanstellen van een BWT-medewerker Vrom en Werken.
11. het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaf van meubilair.
12. het beschikbaarstellen van een krediet voor de planvorming fietspad Hollum - Oerd.

Discussiestuk
13. het verzoek van de heer A.S. Ruijgh voor het realiseren van een bouwkavel aan de Oranjeweg te Hollum.

---

© 2002 Gemeente Ameland