Stadsdeel Westerpark Amsterdam


Betaald parkeren vóór het stadsdeelkantoor met ingang van 24 maart 2003

Op het terrein van de Westergasfabriek wordt gewerkt aan het nieuwe Cultuurpark Westergasfabriek. Op het toekomstige ´marktplein´ voor het stadsdeelkantoor gold tot voor kort een parkeerverbod. Ondanks het parkeerverbod werd er veel geparkeerd. Dit werd gedoogd omdat er voldoende ruimte voor de aannemer was maar daar komt nu verandering in. Het dagelijks bestuur heeft op 17 maart 2003 en de stadsdeelraad 28 januari 2003 besloten dat vanaf 24 maart 2003 voor het stadsdeelkantoor weer betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 24.00 uur zal gelden.
Vanwege geplande werkzaamheden aan straten in de Staatsliedenbuurt zijn de komende tijd minder parkeerplaatsen beschikbaar in deze buurt. Daarom zijn er voor vergunninghouders uit deze buurt 32 extra parkeerplaatsen op het marktplein gemaakt. Deze 32 parkeerplaatsen komen bovenop de 8 parkeerplaatsen die uiteindelijk in het park komen. Deze regeling is tijdelijk en duurt tot de definitieve oplevering van nieuwe Westerpark. Parkeren mag alleen in de parkeervakken.

^