Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Informatiebijeenkomst over ParkStad

Op maandag 24 maart 2003 vindt in het NOVA-college aan de Burgemeester Hogguerstraat 2 een ParkStad-informatieavond plaats. Hier wordt allerhande informatie gegeven over de stedelijke vernieuwing in en rond stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

Bijeenkomst in twee delen
De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Eerst is er vanaf 17.00 uur een inloopgedeelte. Daarin kunnen bewoners en overige geïnteresseerden meer informatie krijgen over de vernieuwingsprojecten in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Het gaat om de projecten Geuzenveld-Zuid, Buurt 5, Buurt Ne9en en de Geuzenbaan.

Vervolgens begint om 20.00 uur een presentatie over de aanvullingen op de notitie Richting ParkStad 2015. Daarin komen onder meer aan bod:
* de belangrijkste locaties voor bedrijvigheid
* toekomstige sportvoorzieningen

* het bomenstructuurplan

* het programma voor ouderen en gehandicapten
* het Verkeers- en Vervoersplan ParkStad

Na deze presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij zijn ook bestuurders van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer van de partij.

Inspraakbijeenkomst volgt nog
Ook in de andere Westelijke Tuinsteden worden soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd. Deze sessies zijn onderdeel van de officiële inspraakprocedure op de aanvulling van het ontwikkelingsplan Richting ParkStad 2015. Na de bijeenkomsten wordt een inspraakbijeenkomst gehouden, die plaats zal vinden op dinsdagavond 15 april 2003 in De Opgang, Tussen Meer 70 te Amsterdam.

Informatiebijeenkomst ParkStad
Maandag 24 maart 2003
NOVA College
Burgemeester Hogguerstraat 2
Inloop vanaf 17.00 uur
Presentatie ParkStad om 20.00 uur
Contact:
Bert Jansen