Gemeente Goes

in de raadsvergadering van 17 april aan de orde komen. De Maandag 24 maart om 19.30 uur

* Bespreken stand van zaken toezeggingen begrotingsbehandeling 2003.
* Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het uitbesteden van werkzaamheden voor gemeentelijke monumenten.
* Voorjaarsnota 2003.

* Voorstel voor de aankoop van de Zeelandhallen.
* Voorstel tot het wijzigen van de Parkeerverordening.
* Bespreken rapport optimalisering railontsluiting en conceptbrief over randvoorwaarden geluidhinder spoor.

* Bespreken van een procedure voor een kaderstellende discussie over infrastructuur in de toekomst.
Dinsdag 25 maart om 19.30 uur

* Bespreken stand van zaken toezeggingen begrotingsbehandeling 2003.
* Bespreking Voorjaarsnota.

* Toelichting op Regionaal Indicatie Orgaan. Donderdag 27 maart om 19.30 uur

* Bespreken stand van zaken toezeggingen begrotingsbehandeling 2003.
* Bespreken Voorjaarsnota 2003.

* Bespreken notitie over waarden en normen CDA-fractie.
* Bespreken Verkennende notitie Binnenlandse Zaken over gekozen burgemeester.