Provincie Utrecht

Persbericht

Vervanging verkeerslichten N228, gemeente Montfoort

21-3-2003
In de week van 24 maart 2003 begint de provincie Utrecht met het vervangen van de verkeerslichten op het kruispunt van de provinciale weg N228 met de Julianalaan-De Bleek. Het werk zal in de week van 21 april worden afgerond. Vanaf 7 april zal er hinder zijn voor het verkeer, dat overigens niet hoeft te worden omgeleid.

De verkeerslichten op het kruispunt zijn oud en aan vervanging toe. Het gaat daarbij niet alleen om de lichten zelf, maar ook om de hele technische regeling eromheen, inclusief de detectielussen in het wegdek.
In de week van 24 maart 2003 begint de provincie met grond- en bermwerk. Dit zal nog geen hinder geven voor het verkeer.

Hinder voor het verkeer vanaf 7 april
In de week van 7 april begint de aannemer met werkzaamheden aan het wegdek voor het aanbrengen van nieuwe detectielussen. Van 14 tot 25 april zal de hinder voor het verkeer het grootst zijn. Het verkeer zal dan over één rijbaan worden geleid. Dit gebeurt buiten de spits, tussen 09:00 en 16:00 uur. Incidenteel wordt ook 's avonds gewerkt.
In de laatste week van het werk (de week van 21 april) zullen de lichten een dag gedoofd zijn.

Nadere informatie over de uitvoering
Voor nadere informatie over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer A. van Leeuwen van de provincie Utrecht, tel. (030) 258 33 72.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19 of Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl