Gemeente Utrecht

2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
22 Vragen van de heer E.R. van Holthe (VVD)
en de heer D. Schuurman (CDA)
(ingekomen 24 maart 2003)

Afgelopen dinsdag 18 maart is in de raadscommissie van Verkeer en Beheer het onderwerp projectovereenkomst spooruitbreiding Vleuten-Utrecht besproken. Wethouder van den Bergh heeft de commissie stellig beloofd dat minister de Boer van Verkeer en Waterstaat binnen een maand de beschikking zal tekenen zodat de spoorwegverdubbeling bij Vleuten geen vertraging oploopt. De VVD fractie en het CDA hebben grote twijfels bij deze belofte.

De Utrechtse VVD en CDA fracties hebben sterke signalen ontvangen dat minister de Boer (LPF) de beschikking nog niet heeft ondertekend omdat hij wil wachten tot een nieuw kabinet is gevormd. Dit blijkt onder andere uit Kamervragen van de PvdA Tweede Kamer-fractie aan minister De Boer.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Is het college bekend met de kamervragen van de PvdA aan minister de Boer over de spoorverdubbeling? Is het college bekend met de actuele reacties rondom de spoorverdubbeling (zoals de genoemde Kamervragen)? Zo ja, waarop baseert wethouder Van den Bergh haar stellingname om binnen een maand de handtekening van minister de Boer onder de beschikking voor het spoorverdubbelingsproject VleuGel te krijgen? Deelt het college de mening van de VVD en het CDA dat vertraging van de spoorverdubbeling geen goede optie is? Wat zijn de financiële en verkeerstechnische consequenties voor de stad Utrecht als het college er niet in slaagt de beschikking ondertekend te krijgen?

---- --