Gemeente Den Haag

2003-03-21: Reeds 70 daklozen behandeld door tandartspraktijk


---

In de periode april t/m december 2002 zijn 70 dak- thuislozen behandeld door de tandartsenpraktijk voor dak- en thuislozen in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). De praktijk is in april 2002 opgericht door de gemeente Den Haag, ziektekostenverzekeraars, vier Haagse tandartsen en twee tandartsassistenten.

De verwachting vooraf dat op jaarbasis ongeveer 80 tot 100 cliënten behandeld kunnen worden, lijkt reëel. Het aantal stijgt zeer waarschijnlijk in de toekomst, omdat een deel van de cliënten jaarlijks voor controle terug komt.

Eind december 2002 stonden ook al 47 personen op de lijst met nieuwe aanmeldingen. Dak- en thuislozen hebben vaak geen eigen tandarts en zoeken alleen een tandarts bij acute pijnklachten. Via de nieuwe praktijk kunnen de gebitten van de Haagse dak- en thuislozen weer op een goed basisniveau worden gebracht en regelmatig worden onderhouden. Hiermee wordt de kauwfunctie van het gebit hersteld en krijgt het weer een goede uitstraling. Opvallend is dat wanneer eerst het frontgebit wordt behandeld, de neiging om daarna niet meer terug te komen groter is. Daarom wordt nu eerst het kauwvermogen van het gebit hersteld en dan pas de voorkant van het gebit verfraaid.

De gemeente heeft 68.000 betaald voor de aanschaf van een tandartsenstoel. Daarnaast staat de gemeente jaarlijks garant voor maximaal 22.690 onvoorziene kosten. De tandartsen en assistenten bieden hun deskundigheid aan en het MCH biedt ruimte aan in het ziekenhuis aan het Westeinde.

De behandelde dak-en thuislozen zijn enthousiast over de praktijk en dit leidt weer tot nieuwe aanmeldingen. De tandartsen en assistenten zijn eveneens enthousiast over hun werk. Het tandartsenspreekuur is 8 uur per week geopend en de intake verloopt via de GGD Den Haag.

last update: 24-3-2003 10:38:18 ;pag.: 19232; auteur: 616;cat.: