De Unie


Falck: Raamwerk Sociaal Plan

24 maart 2003 - Mogelijk heeft u reeds vernomen dat vakbonden enige tijd met uw directie in overleg zijn over een zogenaamd "Raamwerk" Sociaal Plan.

Dit raamwerk was/is bedoeld om op hoofdlijnen toekomstige arbeidsvoorwaardelijke consequenties bij een reorganisatie zogenaamd organisatie aanpassing te ondervangen. Duidelijk moet zijn dat dit raamwerk gespecificeerd moet worden bij concrete organisatie aanpassingen.

Echter zijn wij net als de COR en betrokken medewerkers geconfronteerd met de volgende mededeling van uw directie.

Uw directie heeft het voornemen een aantal organisatiewijzigingen door te voeren.

De afdelingen en units die het betreft zijn de financiële afdeling, afdeling planning van de NVD, services en de HR-afdeling.

Bovenstaande houd in dat wij vrijdag jl. uw directie om een nadere uitleg hebben gevraagd. Ook hebben wij overleg met uw COR. Dit heeft geleid tot een nadere invulling van het "Raamwerk" Sociaal plan en een principeakkoord met uw werkgever.

Als Unielid heeft u dan ook recht op nadere informatie van uw vakbond.

Wij nodigen u dan ook uit voor een ledenvergadering op:

Donderdag 27 maart aanstaande
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: : Hoofdkantoor De Unie
Randhoeve 221 te Houten

Deze vergadering heeft tot doel om het Sociaal Plan nader toe te lichten en vragen van uw kant te beantwoorden. Na 27 maart kunt u onderstaande antwoordstrook gebruiken om uw keuze kenbaar te maken.

Uw werkgever zal zorgdragen dat het concept Sociaal Plan beschikbaar gesteld wordt aan die medewerkers die getroffen worden in deze reorganisatie.

Als laatste willen wij benadrukken dat ook de beveiligingsbranche onderhevig is aan reorganisaties. Deze reorganisaties onderschrijven de noodzaak voor een lidmaatschap van een vakorganisatie als De Unie.

Wij roepen u als Unielid dan ook op om collega's die geen Unielid zijn lid te maken van vakbond De Unie.

Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgesloten inschrijfformulier.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Rob Kluwen,

Suat Koetloe
Bedrijfsgroepvoorzitter

* Stemformulier Raamwerk Sociaal Plan (PDF file)
* Intropagina Beveiligingsbranche

maandag, 24 maart 2003