Rechtbank RoermondVrijspraak houseparty-ganger (?): artikel uit noodverordening gemeente Bergen (Limburg) onverbindend.

Bron: Rechtbank Roermond

Datum actualiteit: 24-03-2003

De Burgemeester van de gemeente Bergen (Limburg) wil een grootschalige illegale houseparty beëindigen. Hij geeft een noodverordening. Agenten willen op grond van artikel 4a van die noodverordening het autobusje van een housepartyganger doorzoeken.De houseparty-ganger voldoet niet aan het ambtsbevel zich van zijn busje te verwijderen, en wordt daarom gedagvaard.

De politierechter spreekt hem vrij omdat artikel 4a van de noodverordening onverbindend geacht wordt.
De politierechter redeneert -eenvoudig, kort samengevat- als volgt.

Een ambtsbevel moet gebaseerd zijn op een wettelijk voorschrift. Een artikel van een noodverordening is een wettelijk voorschrift, maar van een lagere orde en dus alleen verbindend indien niet in strijd met een wetsartikel. Artikel 4a (doorzoeking auto ter inbeslagname goederen) van de noodverordening is in strijd met artikel 10 van de Grondwet (het recht op de persoonlijke levenssfeer).

Dat artikel is óók onverbindend wegens strijd met artikel 8 van het EVRM: schending van het recht op het privéleven mag (o.a.) alleen als dat ter voorkoming van wanordelijkheden noodzakelijk is. Artikel 4a van de noodverordening is niet noodzakelijk. De artikel 1 t/m 3 van die noodverordening (verplichting te vertrekken, verbod er te komen) gaven al genoeg bevoegdheden om de openbare orde te beschermen.

Ook blijkt niet van een andere wettelijke grond voor het door de agenten gegeven bevel (bijvoorbeeld ontdekking op heter daad). Dan is van een ambtsbevel geen sprake. Dus volgt vrijspraak.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: af6148

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11166&i=40&ti=3
Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11166&i=40&ti=3 .