Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

24/03/2003

Verrassende vondst Van Eesterensingel

Naar op 24 maart 2003 bekend is geworden werd tijdens de reconstructie van de Van Eesterensingel (in 2000) een loden koker gevonden. Aannemer Verlaat vond de koker tijdens het uitdiepen van de singel en bezorgde de koker bij de gemeente Alblasserdam.
Aanvankelijk werd daar op het gemeentehuis weinig aandacht aan geschonken, totdat iemand kortgeleden de koker in de kelder zag liggen en deze aan een nadere inspectie onderwierp. Vaag waren daarop de letters "Van Eeste..." nog te zien en de belangstelling was direct gewekt. Natuurlijk werd ogenblikkelijk gedacht aan de bekende familie Van Eesteren, waarnaar de Van Eesterensingel is genoemd. Navraag bij enkele oudere Alblasserdammers door de bekende Alblasserdamse historicus, de heer A. Korpel, leerde hem dat zij op de hoogte waren van "iets" dat in één van de singels zou moeten liggen. De koker heeft een diameter van bijna 13 cm, een lengte van 32 cm en weegt ongeveer 4,5 kilogram.
Na rijp beraad is door het college van B&W besloten om de loden koker, die dichtgesoldeerd is, in tegenwoordigheid van belangstellende burgers van Alblasserdam te openen. Iedereen is dan ook van harte welkom volgende week dinsdagmorgen om 10.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Alblasserdam. Daar de reguliere vergadering van B&W elke week op dinsdagmorgen plaatsvindt zal het voltallige college van burgemeester en wethouders hierbij aanwezig zijn.