Actueel

School moet leerling weer toelaten

Bron: Rechtbank Haarlem

Datum actualiteit: 24-03-2003

De voorzieningenrechter heeft op vrijdag 21 maart 2003uitspraak gedaan in een kort geding dat tegen scholengemeenschap Thamen was aangespannen door een leerling van deze school die door de schoolleiding was geschorst. De leerling vorderde opheffing van de schorsing.

Achtergrond

De betrokken leerling maakt deel uit van een groep van acht leerlingen die zich binnen de leerlingengemeenschap van de school heeft onderscheiden door allen gekleed te gaan in zwarte legerlaarzen, een spijkerbroek, een zwarte trui (van het merk Lonsdale) en door een gemillimeterde haardracht.
De leden van deze groep, die bij tijd en wijle (ook) verbaal uiting hebben gegeven aan sympathie voor het rechts-extremistische gedachtegoed, werden door de overige leerlingen `nazi's' genoemd. Tussen de groep en een aantal allochtone leerlingen is een rivaliteit ontstaan. Deze rivaliteit heeft zich aanvankelijk geuit in scheldpartijen maar is medio januari 2003 geëscaleerd en heeft onder meer geresulteerd in een vechtpartij. Dat leidde tot tientallen telefoontjes van ouders die verontrust waren omdat hun zoon of dochter niet meer naar school durfde.
De school heeft van de betrokken leerling en zijn ouders verlangd dat zij een convenant ondertekenen waarin onder meer is opgenomen dat de leerling geen provocerende kleding zal dragen.

Beslissing

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de school aannemelijk heeft gemaakt dat de betrokken leerling behoort tot een groep van acht leerlingen die door rechts-extremistische uitingen medeleerlingen van allochtone afkomst hebben geprovoceerd en dat die groep de drijvende kracht is achter de ontstane onrust. Nu de school medio januari 2003 tientallen telefoontjes heeft ontvangen van ouders die aangaven dat hun kinderen zich vanwege de problemen tussen beide groepen op school onveilig en bedreigd voelden, heeft de schoolleiding zich volgens de voorzieningenrechter terecht op het standpunt gesteld dat het gedrag van de groep waartoe de leerling behoort correctie behoeft.

Voorts acht de voorzieningenrechter het een feit van algemene bekendheid is dat de uiterlijke combinatie van gemillimeterd haar, een `bomberjack', een zwarte trui van het merk Lonsdale, een spijkerbroek en zwarte legerschoenen in de (Nederlandse) samenleving wordt geassocieerd met extreemrechtse en/of neonazistische opvattingen en acht hij het aannemelijk dat de kans op associatie met rechts-extremistische opvattingen en een daarvan uitgaand dreigend effect sterk wordt bevorderd wanneer dragers van de hiervoor bedoelde uiterlijke combinatie zich als groep manifesteren. De voorzieningenrechter acht het voorschrijven van beperkingen op het vlak van voormelde combinatie van uiterlijke kenmerken, juist gegeven de uitstraling die van deze combinatie uitgaat, in de situatie waarmee de school werd geconfronteerd op zichzelf een toelaatbare maatregel.

De voorzieningenrechter acht de wijze waarop de schoolleiding deze wijziging in het kleedgedrag van haar leerlingen heeft willen bewerkstelligen echter niet aanvaardbaar. Indien de schoolleiding kledingvoorschriften wil opleggen kan zij dat in redelijkheid niet doen door onder dreiging van verwijdering een convenant ter tekening voor te leggen aan een groep leerlingen die bij de school op een bepaald moment de behoefte aan zodanige voorschriften heeft doen voelen, maar moet zij dat doen door het uitvaardigen van een algemeen geldend voorschrift.

De voorzieningenrechter heeft de school veroordeeld om de betrokken leerling weer tot het onderwijs toe te laten.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF6131

Zie het origineel
origineel
Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11168&i=&ti= http://www.rechtspraak.nl/act...d=11168&i=25&ti=3 . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11168&i=&ti= .