Dienstenbond CNV

Leden akkoord met nieuwe CAO Seceurop Nederland Security Check 24-03-2003

Op 17 maart sloot de ledenraadpleging over het bereikte principeakkoord voor de CAO Seceurop Nederland Security Check. Na sluiting bleek dat u in kunt stemmen met het bereikte resultaat. De CAO SNSC 2002-2004 is daarmee een feit. We zullen uw werkgever daarvan in kennis stellen.

Met de afronding van de onderhandelingen begint de uitvoering van de gemaakte afspraken. Er zijn afspraken gemaakt, over functiewaardering en het loongebouw die dit jaar waargemaakt moeten worden. De eerste deadline daarvoor is al 1 juli aanstaande. Voor deze datum moet een functiebeschrijvings- en waarderingsonderzoek zijn afgerond. Ook moeten, uiteraard, de afspraken in een nieuw CAO-boekje verschijnen.

Volgend overleg
Het eerstvolgende overleg tussen vakbonden en uw directie zal plaatsvinden op woensdag 26 maart. Naast allerlei CAO-zaken is dat ook het moment om andere problemen met het werk aan de orde te stellen. Maak van de gelegenheid gebruik door uw zorgen of klachten voor 26 maart bij ons kenbaar te maken. Dat is de snelste manier om er iets aan te doen.

Is uw collega al lid?
Is u uw collega al lid van de CNV Dienstenbond? Verspreid deze tekst onder uw collega's en overtuig hen van het nut van het lidmaatschap. lid worden

Meer informatie?
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding kunt u contact opnemen met de onderhandelaar namens de CNV Dienstenbond, Harry Gerding, tel: (023)5651052.