Dienstenbond CNV

Voortgang besprekingen ING CAO
24-03-2003

Op 18 maart 2003 hebben de vakbonden en ING de eerste echte inhoudelijke besprekingen gevoerd over een nieuwe CAO. Onderwerp van overleg waren de pensioenen en de gevolgen van de pensioenlasten voor de personeelskosten.

Door ING wordt er naar gestreefd de personeelskosten te beheersen, echter de sterke stijging van de pensioenlasten van de laatste twee jaar maken dat zeer moeilijk. Door ING is aan ons een indringende presentatie gegeven met betrekking tot de ernst van de situatie. De presentatie was aanleiding tot een stevige inhoudelijke discussie. We hebben met name stilgestaan bij de jaren dat het goed ging en de wijze waarop het pensioenfonds is gefinancierd.

Aan het eind van de dag was er dan ook geen afspraak gemaakt omtrent dit onderwerp. Vanuit ING is de wens geuit om op korte termijn met solide oplossingen te komen die er voor zorgdragen dat de pensioenregeling op een kwalitatief goed niveau blijft. Maar dat de betaalbaarheid op korte en lange termijn ook gehandhaafd blijft. De vakbonden hebben aangegeven te erkennen dat er oog is voor de problematiek. Echter de bonden vinden dat er voor solide oplossingen veel denkwerk en onderzoekswerk nodig is. Derhalve lijkt het vakbonden onmogelijk om daar in twee maanden uit te komen.

Het zal daarom niet eenvoudig zijn om elkaar te vinden in dit dossier. Echter op 1 april worden de besprekingen voortgezet en in deze tussentijd denken wij hard na hoe wij dit probleem voor u in goede banen kunnen leiden.

Is uw collega al lid?
U bent reeds lid van de CNV Dienstenbond. Mogelijk is uw collega dat nog niet en wil hij/zij toch dat er een goede CAO wordt afgesloten. De CNV Dienstenbond wil dat graag doen voor haar leden. Daarbij is steun van onze leden belangrijk; hoe meer leden hoe meer steun. Overtuig uw collega van het nut van het lidmaatschap! Nieuwe leden zijn van harte welkom. lid

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bestuurder Erik Langeweg, tel: (023)5651052.

Nieuws per email ontvangen?
Bent u lid en wilt u deze info voortaan per email ontvangen? U kunt dit aangeven in uw accountinstellingen.