Gemeente Winterswijk


20 maart 2003

Brandweer maakt balans op: aantal uitrukken loopt terug

Het totaal aantal uitrukken van de Brandweer was in 2002 minder dan in 2001. Sinds 1998 was er een duidelijke stijging van het aantal uitrukken, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Of deze daling doorzet, moet de Brandweer nog afwachten.

Het aantal binnenbranden waar de brandweer bij geroepen werd, is sterk gedaald. In 2002 waren er 12 binnenbranden, tegenover 22 in 2001. Het aantal buitenbranden steeg echter van 9 naar 13. De hulpverlening mét en zónder spoed is sterk toegenomen. Bij hulpverlening zonder spoed wordt de Brandweer vooral ingezet voor het verwijderen van bijvoorbeeld bomen of het schoonspuiten van het wegdek. Dat gebeurde 47 keer (33 in 2001) en daar zijn de stormschademeldingen van zondag 27 oktober niet bij geteld. Op die dag heeft de Brandweer samen met de gemeentelijke buitendienst 150 schademeldingen afgehandeld. Hulpverlening met spoed betreft voor het merendeel ongevallen waarbij het slachtoffer vast zit in een autowrak. Voor hulpverlening met spoed werd de Brandweer 18 keer ingeschakeld (13 in 2001).

Er is vier keer vaker een automatisch brandalarm afgegaan dan in 2001, namelijk 33 keer. Sinds januari 2002 probeert de afdeling preventie dit aantal terug te dringen, omdat het veel te hoog ligt. De duikinzetten liepen terug van 6 naar 2. In beide gevallen werd naar verdronken personen gezocht. Het aantal schoorsteenbranden ging van 4 naar 7. De keren dat er loos alarm werd geslagen is fors teruggelopen. In 2001 werd de Brandweer nog 12 keer onnodig gealarmeerd, in 2002 was dit slechts 4 keer.

In 2002 hebben de meeste brandweerlieden één of meerdere cursussen/opleidingen gevolgd. Speciaal in de belangstelling stond de cursus 'Hulpverlening extra' waarbij het bevrijden van mensen ná een autoongeval centraal staat. Voor deze cursus werd het oefenterrein van de Brandweer Winterswijk in december gecertificeerd door het International Centre for Emergency Techniques (ICET). Ze is daarmee een van de weinige korpsen in het land die over dit certificaat beschikt.
Het korps voldeed ook als eerste aan de norm om brandweerchauffeurs apart op te leiden. Deze mensen moeten onder grote tijdsdruk en spanning hun voertuigen door het verkeer loodsen. In 2006 is een speciale (rij)opleiding verplicht voor hen, maar wij voldoen daar nu al aan.

In januari 2002 is de Brandweer gestart met de afdeling Preventie. Daarvoor zijn enkele medewerkers aangetrokken die al een paar jaar als vrijwilliger werkzaam zijn bij de organisatie.
In 2001 en 2002 zijn voorbereidingen getroffen voor de vervanging van een drietal voertuigen. Vanwege het hoge bedrag dat hiermee gemoeid is, moest er een Europese aanbesteding via Brussel komen. Er is nu een contract getekend voor de levering van twee tankautospuiten en een hoogwerker. Deze maand (maart) verwacht de Brandweer de eerste tankautospuit, in september gevolgd door de hoogwerker en in december de tweede tankautospuit. Een tankautospuit is vooral bedoeld voor bluswerkzaamheden en kleine hulpverleningen. De hoogwerker kan een werkplatform tot op 23 hoogte bieden. Een van de grote voordelen daarbij is dat patienten van de GGD via de hoogwerker naar de begane grond gebracht kunnen worden onder constant toezicht van een verpleegkundige. In tegenstelling tot de de huidige ladderwagen kan de brandweer daarmee meer en betere hulp verlenen en beter en veiliger brand bestrijden.