STING


Persbericht

Vraaggerichte verzorging doe je samen

Nauwe samenwerking beroepsvereniging Sting en Cliëntenraden

Utrecht, 24 maart - Sting, de landelijke beroepsvereniging van de verzorging, en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) starten een unieke samenwerking. Zij ondertekenen op 24 maart een overeenkomst waarin zij afspreken dat verzorgenden en cliënten zich gezamenlijk inzetten voor het realiseren van vraaggerichte verzorging..

Greet Ermen, voorzitter van Sting, vindt het niet meer dan logisch dat Sting en LOC gezamenlijk dezelfde kar gaan trekken. Verzorgenden en cliënten willen hetzelfde, namelijk zorg die direct is afgestemd op de behoefte van cliënten. Verzorgenden zijn pas voldaan over hun werk wanneer ze weten dat hun cliënten en bewoners tevreden zijn. Volgens LOC-voorzitter Jan Verbree zijn er, als de samenwerking gestalte krijgt, twee winnende partijen Want aan beide kanten is sprake van kwaliteitsverbetering in de zorg.

Vraaggerichte zorg is een van de speerpunten van Sting, dat hard werkt aan een betere kwaliteit van de verzorging. Sting ontwikkelt criteria voor vraaggerichte verzorging. Niet vanachter het bureau, maar in gesprek met cliënten en cliëntenorganisaties. Een belangrijke conclusie uit die gesprekken luidt Vraaggerichte verzorging doe je samen. Het zijn de helpenden en verzorgenden die samen met cliënten en bewoners uitmaken wat het karakter van de verzorging is en hoe deze wordt ervaren.

Onderdeel van het convenant is dat Sting en LOC jaarlijks een plan opstellen waarin ze vastleggen met welke gezamenlijk activiteiten ze vraaggerichte verzorging willen stimuleren.
De besturen van beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het convenant een geweldige sprong voorwaarts is. Daar kan voor cliënten en verzorgenden alleen maar iets goeds uit voort komen.

De LOC is de belangenbehartiger en spreekbus van circa 500.000 mensen die gebruik maken van thuiszorg of wonen in verpleeg- of verzorgingshuizen, aanleunwoningen of woonzorgcomplexen. Sting is de beroepsvereniging van de verzorging en behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van 220.000 helpenden en verzorgenden in de kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en intramurale ouderenzorg. Sting wil dat verzorgenden meer invloed krijgen op de zorgverlening en werkt aan kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening.