Gemeente Heeze-Leende


Breng samen met de gemeente de sociaal culturele activiteiten in Leende in kaart.

De gemeente Heeze-Leende gaat in overleg met het bestuur van Gemeenschapshuis De Meent een inventarisatie maken van sociaal culturele activiteiten in de kern Leende. Het doel hiervan is een duidelijk overzicht te krijgen van activiteiten die plaatsvinden in De Meent, inzicht te krijgen in de ruimtelijke mogelijkheden en duidelijkheid te verkrijgen over de wensen van de gebruikers van het gemeenschapshuis.

De gemeente hecht veel waarde aan de aanwezigheid van sociaal culturele activiteiten in de gemeenschap. Ze wil een zo breed mogelijk cultureel aanbod voor de inwoners van Leende en zorgen dat voor dit aanbod de beschikbare locaties zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Staat bij u het sociaal culturele leven in Leende ook hoog in het vaandel? Draag dan uw steentje bij en verleen uw medewerking aan de inventarisatie.
Deze week ontvangen alle buurtverenigingen in Leende als eerste een brief met daarin het verzoek om mee te werken aan de inventarisatie. Vervolgens zullen onder andere de diverse verenigingen in Leende bij het onderzoek worden betrokken. Het kan dus zijn dat ú hiervoor wordt benaderd.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door Prisma Brabant in samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van jongerenwerk Heeze-Leende. Laatstgenoemden zullen binnenkort contact opnemen met de buurtverenigingen en afspraken maken voor de af te nemen interviews. Zodra de resultaten bekend zijn worden deze met alle betrokkenen teruggekoppeld.