Gemeente Gouda


03.030 wethouder van schelven reikt vrijwilligerspenning uit

datum: 24 maart 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Linda Dinkelman
telefoon: 0182-588221

wethouder van schelven reikt vrijwilligerspenning uit

Wethouder van Schelven heeft vanmorgen een vrijwilligerspenning uitgereikt aan dhr. W. Buitenlaar.
De heer Buitelaar is zijn vrijwilligersloopbaan begonnen bij de St. Jansschool en sinds 1996 bij Het Spectrum (tot en met de overgang naar Het Segment). Gedurende 10 jaar geeft hij een keer per week het vak Fietstechniek aan een groep van ongeveer 10 leerlingen (in de leeftijd van ongeveer 12 jaar). Tijdens deze lessen probeert hij de jeugd eenvoudige reparaties aan de fiets zelf te laten uitvoeren.

Daarnaast verricht Dhr. W. Buitelaar nog andere vrijwilliger-staken zoals zitting in het bestuur van een woon-coöperatie, rijden van bejaarden en diverse taken in de kerk.

Kortom Dhr. W. Buitelaar is een zeer actief vrijwilliger en dus reden genoeg om hem voor een vrijwilligerspenning in aanmerking te laten komen.

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het College van B&W in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving. Ook bij bovengenoemde Dhr. W. Buitelaar is dit het geval.