Nederlandse Taalunie

24 maart 2003

VERLENGING REGISTRATIETERMIJN INZAKE PROJECT VIP-TERM TOT 9 APRIL 2003

Op 28 februari 2003 publiceerde de Nederlandse Taalunie op haar website een oproep tot registratie van belangstelling inzake de 'Ontwikkeling van een informatievoorziening via het internet ten behoeve van Nederlandstalige terminologie en Nederlandstalig terminologiewerk". Het project heeft de roepnaam VIP-Term. De oorspronkelijke termijn voor het indienen van reacties was vastgesteld op 15 maart 2003.

Het Algemeen Secretariaat heeft na overleg met en instemming van de Commissie Terminologie besloten de termijn voor het indienen van reacties te verlengen van 16 maart tot en met 9 april 2003, om op die manier aan meer potentiële gegadigden de kans te bieden om hun belangstelling voor uitvoering van het project kenbaar te maken.

Voor meer informatie over het project en de gunningsprocedure verwijzen wij belangstellenden naar de eerdere oproep van 28 februari 2003 en de bijbehorende, aanklikbare informatiebestanden.

De indieningsformaliteiten blijven dezelfde, met dien verstande dat de vermelde datum van 15 maart 2003 vervangen moet worden door 9 april 2003.

De indieners van reacties binnen de eerste termijn zullen over de beslissing tot verlenging worden geïnformeerd.


---

© Nederlandse Taalunie