Partij van de Arbeid

Ingekomen motie ledenvergadering

24-03-2003

Onderstaande motie is ingediend door Egbert Doest, een van de kandidaat voorzitters. De motie zal worden behandeld op de 27ste. Het bestuur zal de voordracht verdedigen en raadt de leden deze motie af. Bij het samenstellen van de voordracht is gestreefd naar een afspiegeling van de stad. Dat dit niet op alle punten is gelukt wordt ook in de toelichting op de voordracht geconstateerd. Van uitsluiting van ethnische minderheidsgroepen of afdelingen is echter geen sprake geweest.
Het bestuur is van mening dat met deze voordracht een goed team voor de komende twee jaar wordt voorgesteld. Het bestuur wil er daarnaast op wijzen dat u, indien u het in het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met de voordracht, dit tijdens de ledenvergadering kunt laten blijken door op andere dan de voorgedragen kandidaten te stemmen."

Motie Egbert Doest

Steven Jongejan