TNO Arbeid

http://www.arbeid.tno.nl/nieuws/20030324.html

De meerwaarde van arbeidspools voor het MKB

De huidige economie is gunstig voor de inzet van arbeidspools. Een arbeidspool is een handig instrument voor werkgevers om in onzekere tijden, aan tijdelijk of vast personeel, of aan leerlingen te komen.

Getalsmatig stelt de inzet van werknemers via arbeidspools zowel in het MKB als in het grootbedrijf nog weinig voor. Er zijn nog maar weinig goed functionerende arbeidspools. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO Arbeid.

Het aantal vacatures is met name in het MKB hoog en moeilijk vervulbaar. MKB-bedrijven hebben regelmatig behoefte aan extra personeel ter vervanging van zieke werknemers en om pieken in het werk of afwezigheid van werknemers in de vakantieperiode op te vangen. Bedrijven hebben verschillende strategieën om aan extra personeel te komen: ze werven breder en frequenter en soms bieden ze betere arbeidsvoorwaarden. Maar als er een goede arbeidspool aanwezig is in de branche, willen bedrijven hiervan gebruik maken.

Kans van slagen
Weinig arbeidspools slagen erin goed te functioneren en te blijven bestaan. Dat komt omdat er voor goed functioneren veel randvoorwaarden bestaan (zie het rapport voor een volledige beschrijving). Een arbeidspool moet beschikken over goede kennis van de branche maar ook van het onderwijsveld in de branche. Een pool moet voor werkgevers kunnen concurreren met de prijs-kwaliteit-verhouding en voor de aan te te trekken werknemers met de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers vinden het belangrijk dat ze zaken kunnen doen met steeds dezelfde personen (continuïteit) en vinden het prettig als de administratieve lasten worden overgenomen. Werknemers die via een arbeidspool werken moeten zelfstandig zijn, van afwisseling houden, over goede sociale vaardigheden beschikken en voldoende geschoold zijn, eisen waaraan vaak niet voldaan wordt in arbeidspools die langdurig werklozen toeleiden naar werk. Daarnaast mag de arbeidsmarkt niet te krap zijn en dienen de eisen die het werk stelt en de mogelijkheden van werkzoekenden overeen te komen. Er zijn ook nogal wat eisen aan een branche die een arbeidspool wil opzetten: de branche moet groot genoeg zijn, er moet regelmatig behoefte zijn aan tijdelijk personeel, de concurrentie tussen werkgevers mag niet te groot zijn en de functies moeten aantrekkelijk genoeg zijn voor werkzoekenden.

Wat is een arbeidspool?
De term arbeidspool is door de jaren heen gebruikt voor verschillende activiteiten en organisaties. Wij onderscheiden de volgende soorten arbeidspools: instroompools, uitstroompools, flexpools en employability-pools. Deze pools worden meestal opgericht door bedrijven en/of brancheorganisaties binnen een sector. Voorbeelden zijn haven, landbouw, groenvoorziening, textielindustrie, electrotechniek, grootmetaal, autobranche, modedetailhandel en kinderopvang.