Gemeente Lelystad

Flevoland doet mee met landelijke 24-uurs estafette milieucontroles Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad
0320 278911
Postbus 91
8200 AB Lelystad
> Flevoland doet mee met landelijke
24-uurs estafette milieucontroles

`Ergens' tussen nu en medio april vindt er verspreid over bijna heel Nederland gelijktijdig een groots opgezette milieucontrole plaats. De unieke actie wordt gezamenlijk uitgevoerd door de overheidsinstanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels: gemeenten, provincies, waterschappen, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders. Ook in Flevoland vindt deze `milieu-estafette' plaats. De juiste datum van de actie wordt niet bekendgemaakt, vanwege het verrassingseffect.

De milieu-estafette is een initiatief van de Provincie Limburg, waar deze actie twee jaar geleden voor het eerst plaatsvond. In 2002 is de actie overgenomen in Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland. Met ingang van dit jaar wordt de actie verder verbreed en vindt gelijktijdig ook plaats in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland. Ook in de provincies Groningen en Drenthe vinden gelijktijdig controleacties plaats, maar niet gedurende 24 uur.

De acties vinden per provincie gecoördineerd plaats. Daardoor kunnen er controles plaatsvinden op de vier `kleursporen' van de milieuhandhaving: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw). Waar zinvol en mogelijk gaan handhavingspartners samen het veld in, het water op en de lucht in.

In Flevoland werken mee aan de actie: de provincie, politie, brandweer, Stichting Faunabeheer, Natuurmonumenten, Hengelsportfederatie Oost Nederland, de Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied.
---

Geplaatst op 21 maart 2003