Regering.nl

bouwplaats 24 mrt 2003

'BETERE REGELS EN ANDERE CULTUUR VOOR BOUWSECTOR'

Aanbestedingswetgeving en toezicht op omgang met mededingingsregels zijn maatregelen die fraude in de bouw moeten tegengaan. Maar de bouw moet vooral zelf veranderen, vindt het kabinet.

Dit schrijft minister Kamp (VROM) in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Commissie Bouwnijverheid. Eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking moeten het uitgangspunt zijn voor het bouwbedrijfsleven. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) moet er namens de overheid op toezien dat dit gebeurt. Nieuwe wetgeving over openbare aanbestedingen moet ook gaan gelden voor gemeenten, provincies en waterschappen.

De minister van Economische Zaken zou het aanspreekpunt moeten worden voor de bouwsector, net als voor andere sectoren binnen het bedrijfsleven. Ook komt er een kenniscentrum 'bouwaanbestedingen' voor alle overheden. Daarnaast zou de overheid bedrijven moeten kunnen uitsluiten voor opdrachten als zij zich schuldig hebben gemaakt aan fraude.

Bron:
Persbericht ministerie van Economische Zaken

Zie ook:
Dossier Parlementaire enquête bouwfraude