Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij actueel
infomarkt
beleidsthema's
het ministerie
zoeken
www.minlnv.nl / persberichten / Dossier Klassieke Vogelpest

Geen vogelpest in Poppel

24 maart 2003 -

Uit onderzoek is gebleken dat op het van Klassieke vogelpest verdachte bedrijf in het Belgische Poppel geen besmetting met Vogelpest aanwezig is. Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heft daarom met onmiddellijke ingang het Nederlandse deel van de 10-km zone rond dit bedrijf op. In het gebied blijven wel de beperkingen van kracht die overal elders in Nederland gelden. Op 11 maart is naar aanleiding van een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza op het Belgische bedrijf een nieuw vervoersbeperkingsgebied in Nederland ingesteld, waar extra beperkende maatregelen van kracht werden, variërend van vervoersverboden van pluimvee en eieren tot een bezoekersregeling voor bedrijven. Tegelijkertijd is het onderzoek op de aanwezigheid van Klassieke Vogelpest gestart. Dit onderzoek heeft volgens de Belgische autoriteiten uitgewezen dat op het bedrijf geen Klassieke Vogelpest aanwezig was. Klassieke Vogelpest of Aviaire Influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte, herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals en aan verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Sinds eind februari zijn in Nederland tot nu toe 97 besmettingen en 44 ernstige verdenkingen geconstateerd.

Aanmelden / afmelden persberichten via e-mail reageren homepage