Gemeente Eindhoven

Persbericht: 24 maart 2003, no. 52

Aantal deelnemende scholen vierjarig project Bureau HALT loopt op tot 21

Reuselse basisscholen kiezen voor Veilig op School

Alle zes basisscholen in de gemeente Reusel de Mierden starten eind maart, begin april met het preventieproject Veilig op School. Het doel van het project is de bevordering van een veilig leefklimaat in en om scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Veilig op School is een initiatief van Bureau HALT Eindhoven e.o. en draait inmiddels op 21 scholen in Eindhoven en de regio.

Prijsuitreiking
De feestelijke aftrap van het project in Reusel vindt plaats op vrijdag 29 maart en dinsdag 1 april. Het programma voor deze startbijeenkomst bestaat uit onder meer een welkomstwoord door de schooldirecteur, een film over het project en de prijsuitreiking van de posterwedstrijd: vrijdag door de burgemeester van Reusel de Mierden, mevrouw de Jong - van den Heuvel, en dinsdag door de heer M. Jansen, netwerkinspecteur politie in de gemeente van Reusel - de Mierden. Het geheel wordt ludiek gepresenteerd, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de kinderen.

Vier fasen in vier jaar
Het project duurt vier jaar. In de eerste fase vinden een beleidsanalyse en onderzoek plaats onder personeel, leerlingen en ouders naar de situatie op het gebied van veiligheid. Op basis van deze resultaten worden werkgroepen geformeerd en actieplannen opgesteld, dit is de plannings- en uitvoeringsfase. In het vierde jaar, de evaluatiefase, worden de resultaten gemeten door nogmaals de onderzoeken af te nemen.

Actieplannen
Het project richt zich op schoolbeleid, schoolklimaat en normoverschrijdend en crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, pesten en schoolverzuim. De actieplannen kunnen uiteenlopen van het beveiligen van het schoolgebouw tot aan scholing gericht op waarden en normen of weerbaarheid. Voor de uitvoering van de actiepunten maken de werkgroepen zoveel mogelijk gebruik van bestaande expertise en lokale partners. Contacten en netwerken die ontstaan in de projectperiode kunnen ook daarna blijven bestaan.

Structurele maatregelen
Het project is gericht op structurele verbeteringen. Dit betekent dat het de bedoeling is dat scholen alle maatregelen structureel inbedden in het schoolbeleid. Bij de afsluiting in het vierde jaar wordt dan ook niet alleen gekeken naar de resultaten, ook is de voortgang van de initiatieven een belangrijk aandachtspunt. Daarmee is continuïteit verzekerd; tevens de kracht van het project.

De deelnemende scholen zijn basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde, basisschool Dn Opstap in Lage Mierde, basisscholen De Klimop, de Mariaschool en De Leilinde in Reusel en basisschool St. Clemens in Hulsel.

© 2003 Gemeente Eindhoven