Provincie Limburg

Nog steeds illegale vuurwerkevenementen (084)
Provinciale controles op vuurwerkevenementen wijzen uit:

De Provincie Limburg heeft tijdens steekproefcontroles bij enkele buiten- en binnenvuurwerkevenementen, die onder haar toezicht vallen, overtredingen geconstateerd. Het blijkt dat nog steeds vuurwerkshows worden georganiseerd waarvoor geen ontbrandingstoestemmingen op grond van het Vuurwerkbesluit zijn verleend.

De controles waren gericht op het naleven van de eisen uit het Vuurwerkbesluit en hadden betrekking op het illegaal ontsteken van vuurwerk waarbij publiek aanwezig is. Afgelopen weekeinde is een controle uitgevoerd in een van de Limburgse theaters waar een buitenlandse theatergroep vuurwerk heeft gebruikt. Voor het vuurwerk was enkele weken geleden een ontbrandingstoestemming bij de Provincie aangevraagd. Vanwege de verplichte Awb-procedure die hiervoor gevolgd moet worden, kon deze ontbrandingstoestemming niet tijdig worden verleend. De theatergroep was hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De betreffende theatergroep heeft desondanks toch professioneel vuurwerk toegepast. De Provincie heeft hiertegen proces-verbaal opgemaakt. Enkele weken geleden is ook proces-verbaal opgemaakt tegen een exploitant van een café die in de carnavalsperiode als afsluiting van een boetezitting vuurwerk had afgestoken.
24-3-2003 16:20