Gemeente Bergen op Zoom


Aanbrengen natuurstenenbestrating Zuivelplein

Door de gemeenteraad zijn de benodigde kredieten beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Zuivelstraat en het Zuivelplein. Vorig jaar is daartoe reeds het grootste gedeelte van de Zuivelstraat van nieuwe betrating voorzien. Thans zijn de werkzaamheden rondom de ver- en aanbouw van het v.m. postkantoor, de panden aan het Zuivelplein en de nieuwbouw van het paviljoen zover gevorderd dat ook daar begonnen kan worden met het aanbrengen van de bestratingen.

Planning is om op maandag 24 maart 2003 met de werkzaamheden te beginnen.

Om winkels en woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden en de hinder zoveel mogelijk te beperken is besloten de werkzaamheden in 3 opeenvolgende fases uit te voeren.
Fase I: de bestrating van het trottoir in de Zuivelstraat voor het vm postkantoor en het paviljoen.
Fase II: de bestrating van het Zuivelplein en die aan de zijkanten van het paviljoen.
Fase III: de bestrating aan de achterzijde van het vm postkantoor.