Gemeente Den Helder

12-03-2003
Meer zand op het strand

In het komend voorjaar is ons strand weer aan de beurt voor een grootschalige zandsuppletie. Dit keer laat Rijkswaterstaat maar liefst 1,3 miljoen kubieke meter zand op het Helderse strand spuiten tussen de strandpalen 1.5 (even voorbij strandslag Huisduinen) en 5.9 (tot voorbij strandslag De Zandloper).
Elders langs de Nederlandse kust wordt bij voorkeur in de zgn. vooroever (in zee vlak voor de kust) gesuppleerd omdat dat effectiever en goedkoper is. Bij Den Helder moet het zand echter op het strand zelf worden gespoten, omdat vlak voor onze kust een diepe geul loopt die zon vooroeversuppletie onmogelijk maakt. Hierdoor ontstaat wel enige overlast voor strandbezoekers, omdat het strandgedeelte waar wordt opgespoten vanwege de veiligheid moet worden afgesloten voor publiek.
Deze week beginnen de voorbereidingen en vanaf 24 maart wordt gestart met de daarwerkelijke suppletie. Rijkswaterstaat rekent er op in ieder geval voor 1 juli a.s. de werkzaamheden af te ronden. Als de weersomstandigheden gunstig blijven kan de klus mogelijk al eerder worden geklaard.
Voor eventuele vragen over de zandsuppleties kunt u contact opnemen met de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat, telefoon 023-5301489.
« terug