Tweede Kamer der Staten Generaal

CONTACTPLANBIJEENKOMST

Leden van de vaste Commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken uit de Eerste en Tweede Kamer brengen een bezoek aan Aruba voor een contactplanbijeenkomst. Vertegenwoordigers uit de drie parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) ontmoeten elkaar van maandag 24 maart tot en met vrijdag 28 maart 2003.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer gesproken over het Statuut, dat 50 jaar bestaat, de economische ontwikkelingen door het openstellen van de markten van de Europese Unie en de evaluatie van het contactplan. Daarnaast wordt onder meer een bezoek gebracht aan de Kamer van Koophandel van Aruba.

Voordat de contactplanbijeenkomst start, brengen de leden van de vaste Commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken een kennismakingsbezoek aan Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

De volgende Tweede-Kamerleden nemen deel aan het bezoek:


* mr. Th.C. de Graaf (D66, delegatieleider);

* mr. F.H.G. de Grave (VVD);

* mevr. W. van Gent (GroenLinks);

* G.P. van As (LPF);

* B.J. van Bochove (CDA);

* mevr. drs. W.R. Sterk (CDA);

* mr. A. Wolfsen (PvdA);

* J.A.W.J. Leerdam (PvdA).

De volgende Eerste-Kamerleden nemen deel aan het bezoek:


* H. Hofstede (CDA);

* mevr. F.M. Roscam Abbing-Bos (VVD);

* prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie);

* mevr. mr. I.Y. Tan (PvdA).

Met vriendelijke groet,

Britta Adema
Voorlichting Tweede Kamer

http://www.tweedekamer.nl
voorlichting@tk.parlement.nl
Tel.: 070-3183040