Rijksvoorlichtingsdienst 24 mrt 2003
ONDERHANDELAARS EENS OVER DE OORLOG IN IRAK

De fractievoorzitters van CDA en PvdA hebben maandagmiddag samen met de informateurs uitvoerig gesproken over de oorlog in Irak. Daarbij is een aantal conclusies getrokken.

Na afloop van de besprekingen is een persbericht verspreid. De conclusie van de besprekingen luidt als volgt:

'Partijen zijn het erover eens dat in de ontstane situatie Nederland zich aan de zijde van de coalitie opstelt. Partijen accepteren het beroep op resolutie 1441 als feitelijke grondslag voor de interventie en zijn van oordeel dat daarnaast het belang van het herstel van de internationale rechtsorde en het belang van het Irakese volk rechtvaardigen dat Saddam Hussein zo snel mogelijk wordt ontwapend. De rechtmatigheid van het huidige coalitie-optreden in Irak houdt partijen dus niet langer verdeeld.

Partijen zijn het erover eens dat ons land geen eigen actieve militaire bijdrage zal leveren aan operaties ten aanzien van Irak, maar eventuele verzoeken voor backfill zullen op hun eigen merites worden beoordeeld, op basis van het Nederlands belang, bondgenootschappelijke verplichtingen en het belang van internationale rechtsorde, waarbij het Toetsingskader leidraad zal zijn.

Voorts zijn partijen het erover eens dat de VN na de crisis een centrale rol dient te spelen. De EU dient de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de mensenrechtensituatie van Irak actief te bevorderen en verbeteren en een actieve financiële en materiële bijdrage te leveren aan de noden van de bevolking en de vluchtelingen.'

Zie ook:
19 mrt 2003
'Indringend' gesprek over afloop kamerdebat Irak

© 2002 - 2003 Rijksvoorlichtingsdienst