Gemeente Leiden

Persbericht

Gemeente Leiden verlengt subsidieregeling voor monumentale onderdelen in de openbare ruimte

Publicatiedatum: 24 maart 2003

De gemeente Leiden verlengt de Subsidieregeling voor kleine Monumentale Onderdelen in de Openbare Ruimte (SMOOR) met drie jaar. Met de subsidieregeling wil de gemeente Leiden eigenaren van monumenten stimuleren een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun pand en de buurt. Subsidies worden verstrekt voor het restaureren, terugbrengen en vernieuwen van monumentale onderdelen zoals stoepen, hekken of gevelstenen. Het voorstel is op 18 maart 2003 door de gemeenteraad vastgesteld.

De subsidieregeling is toegesneden op restauratie van kleine monumentale onderdelen aan de buitenzijde en directe omgeving van rijks- en gemeentelijke monumenten. De regeling vergoedt 35 procent van de totale kosten, inclusief BTW. Maximumbedrag is voor restauratie EUR4540,-, voor reconstructie EUR 2270,- en voor het nieuw aanbrengen van monumentale onderdelen EUR 1135,-. Het totale budget voor de komende drie jaar is EUR 222.651. De regeling geldt tot en met 31 december 2005 of zolang het beschikbare budget toereikend is.

De subsidieregeling staat beschreven in de folder Subsidieregeling voor kleine monumentale onderdelen en is samen met een aanvraagformulier verkrijgbaar bij het Servicepunt Bouwen en Wonen in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 071 516 55 02, e-mail service.bowo@leiden.nl, internet www.bowo.nl

Deze pagina is gewijzigd op 26-03-2003