Kempen & Co

Buitengewone aandeelhoudersvergadering ter bespreking van het openbare bod op de aandelen Cardio Control

Op 25 maart 2003 zal ten kantore van Cardio Control NV een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden teneinde de houders van aandelen Cardio Control te informeren over de achtergronden en de voorwaarden van het bod dat door Welch Allyn International Holdings Inc, op alle uitstaande gewone aandelen Cardio Control is uitgebracht. De aandeelhoudersvergadering zal om 13.30 uur aanvangen. Welch Allyn heeft het bod op 28 februari 2003 uitgebracht. Het bestuur en de raad van commissarissen van Cardio Control raadt de aandeelhouders aan het bod te aanvaarden.

Welch Allyn biedt een prijs van E 6,00 per Cardio Control aandeel, welke prijs een premie van 43% vertegenwoordigt ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van E 4,19 per aandeel berekend over de periode van 12 maanden voorafgaand aan 17 januari 2003.
De aanmeldingstermijn sluit op 4 april 2003 om 15.00 uur CET, behoudens verlenging van deze termijn.
In het biedingsbericht is een fairness opinie van F. van Lanschot Bankiers opgenomen.

De heer Dick G. van Luijk, groot-aandeelhouder en bestuursvoorzitter van Cardio Control NV, heeft onvoorwaardelijk toegezegd zijn aandelenbelang, vertegenwoordigende 46% van het totale aantal uitstaande aandelen, onder het bod aan te zullen bieden. De heer Van Luijk zal aftreden als bestuurder onder de voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan. Technisch directeur en bestuurder, de heer Frits W.E. Kroon blijft in functie. Indien het bod gestand wordt gedaan, zal er een nieuw bestuur worden gevormd bestaande uit de heer Kroon en drie Amerikaanse bestuursleden vanuit Welch Allyn. De voltallige raad van commissarissen zal aftreden onder deze voorwaarde.

De voorwaarden en achtergronden van het bod zijn opgenomen in het biedingsbericht d.d. 28 februari 2003, een exemplaar waarvan kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van Cardio Control en Kempen & Co.

Op 17 maart 2003 zal Cardio Control de gecontroleerde jaarcijfers bekendmaken. Deze jaarcijfers zullen eveneens kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van Cardio Control en Kempen & Co.

Voor meer informatie of een exemplaar van het biedingsbericht, kunt u contact opnemen met: Cardio Control NV
Mercuriusweg 1
2624 BC Delft
Tel: 015-7505000

Voor een exemplaar van het biedingsbericht, kunt u contact opnemen met: Kempen & Co
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Tel: 020-348 8500


---- --