Socialistische Partij

Schijt aan de kiezer?

Of: Hoe minachting van de kiezers de overhand krijgt

Haarlem, 24 maart 2003 Een open brief van de SP Statenfractie aan de kiezers in Noord-Holland.

Wat er de afgelopen twee weken in politiek Noord-Holland plaats vindt, tart iedere verbeelding. Opgevoerd wordt het treurspel "Botte machtspolitiek leidt tot een coalitie van de minachting".

Op 11 maart spreekt de kiezer zich duidelijk uit, zou je zeggen. Van de zittende partijen in de Provinciale Staten van Noord-Holland, is de SP procentueel de grootste winnaar (van 2 naar 5 zetels), de PvdA pakt de grootste zetelwinst (8 zetels) en ook het CDA wint (3 zetels). De VVD en GroenLinks zijn de grote verliezers (respectievelijk 3 en 4 zetels). Dat is de realiteit van de verkiezingsuitslag. Het vervolg op die heldere uitslag zou duidelijk kúnnen zijn. Tot nu toe loopt het echter op een schandelijke wijze de verkeerde kant op, met volle minachting van de kiezers. Met name de verliezende partijen schofferen de burgers in onze provincie.

Wat is er volgens de SP aan de hand

Zowel voor en tijdens de campagne als na de verkiezingen worden er pogingen tot toenadering gedaan tussen vele partijen. Een tamelijk overbodig ritueel. Immers, alle partijen zijn bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Dat is namelijk de bestaansgrond voor iedere politieke partij. Dat is dé manier om je ideeën, je idealen tot werkelijkheid te brengen. Als je programma duidelijk genoeg is, weet de kiezer ook waar je als partij voor staat. Daarop baseert de kiezer zijn of haar stemgedrag. Vervolgens is op basis van de uitslag en een programmavergelijking tussen de winnende partijen, de eerste stap op weg naar een nieuwe coalitie te zetten. Daartoe is de grootste partij, de PvdA, aan zet. Eindelijk is er de kans om Noord-Holland meer kleur te geven. Een linkse of een centrum-linkse coalitie ligt zeer voor de hand.

Of de PvdA regentesk, machtsbelust en arrogant is, of een dubbele agenda hanteert, is naar de toekomst toe moeilijk vast te stellen. Dat de PvdA, zowel landelijk als provinciaal, bezig is te veranderen, is echter wel duidelijk. Daarbij past het voordeel van de twijfel, zeker als je de reactie van de kiezer daarin meeneemt. Niet voor niets wint links totaal 11 zetels. Wat daarbij niet past, is de reactie van de VVD, om in het holst van de nacht, in de achterkamertjes, te proberen een preventieve coalitie te vormen. Oog om oog, tand om tand?

Hoe luidt dat andere spreekwoord ook al weer? "Wat je zegt, dat ben je zelf." Dit geldt hier zeker voor de VVD. Hoe bedoelt u regentesk, machtsbelust en arrogant? Ze lusten er daar wel pap van. VVD, CDA, D66 en GroenLinks noemen dat: "Het onder ogen zien van de politieke realiteit". De platte vertaling van dit vreselijke vakjargon luidt: "We hebben schijt aan de keus van de kiezer". De SP gaat uit van de enige echte realiteit, en dat is de realiteit van de verkiezingsuitslag van 11 maart.

Nog opmerkelijker dan het gedrag van de VVD is misschien wel het gedrag van D66, dat haar kroonjuwelen domweg in de uitverkoop gooit. Waar is nog sprake van openheid naar en directe invloed van de burgers? Door via de achterkamertjes aan te schuiven bij de VVD en het CDA slaat zij de brug naar "de coalitie van de minachting".

De snelle oversteek van GroenLinks voelt voor de SP als een poging tot broedermoord over links. Voor de verkiezingen een lijstverbinding willen, vervolgens zelf verliezen en dan aanschuiven bij centrum-rechts. Voor de niet begrijpende kiezer: "Als je op Groen Links stemt, krijg je de VVD er bij cadeau".

Echter, het pleit is nog niet beslecht. De eerste twee ronden zijn geweest. Henry Meijdam van de VVD gaat op pad als informateur en daarna eventueel als formateur van de "coalitie van de minachting". Hij zal daar niet in slagen, is onze vaste overtuiging. De leden van D66 en GroenLinks kunnen en zullen het ontstaan van de "coalitie van de minachting" verhinderen.

Als zij op tijd bij zinnen komen, wordt het tij gekeerd en kan recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag van 11 maart. En dat is een coalitie die gebaseerd is op de verkiezingsuitslag, een coalitie van winnaars, een links of centrum-links College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De kiezer kiest om serieus genomen te worden genomen en niet om geminacht te worden.

Wij herhalen wat we al meermalen hebben uitgesproken in de openbare bijeenkomsten:

De SP wil, in het verlengde van de uitspraak van de kiezers in Noord-Holland, voluit en van ganser harte haar bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in een College van linkse signatuur.
---