Stadsdeel Amsterdam-Noord


* Buurtschouwen

* Verzorgingshuis neemt VERHALENTAFEL in gebruik
* Sportwebsite vernieuwd

* Nieuwe regels voor bouwvergunningen
24/3/2003 - Buurtschouwen
Sloten die uitgebaggerd moeten worden, banken die wel een schilderbeurt kunnen gebruiken of speeltoestellen die in slechte staat verkeren. Het zijn problemen die in elke buurt van Noord wel eens voorkomen, maar waar vaak enige tijd overheen gaat voordat ze worden aangepakt. Op dergelijke knelpunten hebben buurtbewoners meestal het beste zicht. Buurtschouwen geven hun de gelegenheid om de verantwoordelijke instanties hierop wijzen.
Met nadruk willen wij u wijzen op het feit dat klachten die met regulier onderhoud te maken hebben (b.v. verstopte putten, losliggende tegels, kuilen in stoepen, e.d.) telefonisch gemeld kunnen worden. Het telefoonnummer dat u hiervoor kunt bellen is 6355800. De klachten worden dan zo snel mogelijk opgelost. Bewaar deze dus niet tot een schouw!

De komende weken vinden er in de volgende buurten schouwen plaats:

Oostzanerwerf, 8 april 13.30 uur: Walvis-, Kermis- en Circusbuurt. Verzamelpunt: basketbalveldje Beloegastraat.
Oostzanerwerf, 10 april 13.30 uur:, Molenwijk. Verzamelpunt: in het Molenhuis.

12/2/2003 - Verantwoording Dagelijks Bestuur Bij de raadsvergadering op 12 februari heeft het Dagelijks Bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode april 2002 tot februari 2003 Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

Ook heeft Dagelijks Bestuur een reactie gegeven op de motie van 15 januari 2003 met terugblik op de commissie R.O. Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de ervaringen met het functioneren van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad in een dualistisch bestel vastgelegd Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

17/1/2003 - Sportwebsite vernieuwd

Op 22 januari opent stadsdeel Amsterdam-Noord een geheel vernieuwde website voor en over de sport in Noord. De nieuwe site biedt de sportieve Noord-Amsterdammer veel informatie onder andere over sportevenementen, de activiteiten van sportbuurtwerk, over de diverse sportclubs (alfabetisch en naar tak van sport), over de accomodaties in Noord en de uitleen van sportmaterialen. Ook vindt u op de website informatie over het sportbeleid en de plannen voor de toekomst.

Voor de sportverenigingen biedt de website een nieuwsbrief en informatie over de mogelijkheden van ondersteuning. Uiteraard is er ook een overzicht van interessante sportlinks.

In de loop van 2003 wordt de website verder uitgebreid met een digitaal loket waar u zich kunt aanmelden voor sportactiviteiten of als lid van een sportvereniging.


30/12/2002 - Onderzoek koopstromen
Onderzoeksbureau Strabo verricht in opdracht van het stadsdeel onderzoek naar koopgedrag in een deel van Amsterdam-Noord. Dit betekent dat bewoners van de wijk Tuindorp Oostzaan in januari telefonisch geënquêteerd kunnen worden.

Door medewerking van de geënquêteerden wordt inzicht verkregen in waar er gewinkeld wordt en hoe de winkelvoorzieningen worden gewaardeerd. Hierdoor kunnen de winkelgebieden in de wijk beter worden afgestemd op de bewonerswensen.