Gemeente Emmen


---

persbericht: Reconstructie Dorpsstraat Weerdinge

Informatie-avond dinsdag 25 maart
Reconstructie Dorpsstraat Weerdinge

Als alles volgens plan verloopt zal in mei dit jaar begonnen worden met de reconstructie van de Dorpsstraat in Weerdinge. De straat zal helemaal met rode klinkers worden herstraat. Ook komt er extra parkeergelegenheid nabij de school en het dorpshuis.

De nieuwe weg Emmen-Ter Apel (N 391) heeft de ontsluitingsfunctie overgenomen van de kernen Weerdinge, Emmerschans, Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum. In deze kernen is de verkeersdrukte dan ook sterk afgenomen. Gevolg is dat de plaatselijke wegen opnieuw moeten worden ingericht op de nieuwe situatie. Voor Weerdinge betekent dat de reconstructie van de Dorpsstraat. De hele weg zal met rode klinkers worden herstraat. Het klinkerpatroon wordt zo gelegd dat de weg smaller lijkt waarmee beoogd wordt dat er langzamer gereden wordt. De weg blijft echter 6,50 meter breed. De maximumsnelheid van 50km per uur blijft gehandhaafd. Verder worden op twee plaatsen in de weg twee oversteken gesuggereerd door een afwijkende kleur van de klinkers. Nabij de school en het dorpshuis wordt de parkeergelegenheid met 6 plaatsen uitgebreid.

De dorpsraad in Weerdinge heeft inmiddels op hoofdlijnen met de plannen ingestemd. Op dinsdag 25 maart vindt nog een informatieavond plaats waarop de plannen aan de bevolking worden gepresenteerd. Meer informatie hierover binnenkort op de informatiepagina Emmen-Actueel in de ZuidOosthoeker.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen