Gemeente Rotterdam

Nr. 13a
21 maart 2003

Nagekomen weekbericht

Wethouder mevrouw De Faria spreekt op
Conferentie 'Scholing zonder drempels'

Wethouder mevrouw De Faria (o.m. Veiligheid) spreekt op dinsdag 25 maart op de conferentie van het project ESF-Equal 2001/EQE/0030 'Scholing zonder drempels', die om 10.00 uur begint in het Albeda College aan de Rosestraat 1101. De wethouder spreekt om 10.40 uur. Het project richt zich op het terugdringen van recidive door kwalificerend onderwijs aan te bieden in penentiaire inrichtingen en TBSklinieken. Het Albeda College werkt samen met partners in binnen- en buitenland om scholingstrajecten te ontwikkelen voor deze doelgroep. Wethouder De Faria spreekt over het actieprogramma Versterking Veiligheid Rotterdam. Tijdens de conferentie is er ook een Onderwijsmarkt. (Voor meer informatie: Elijane Doebar tel. 06 - 481 325 53)

Aanvulling openbare commissievergaderingen

Alle openbare commissievergaderingen worden gehouden in het Stadhuis.

Wijken en Buitenruimte 26 maart 09.30 uur kamer 7 Middelen 27 maart 09.30 uur kamer 105

noot voor de redactie/