LEI

persbericht / nr. 1727

24-maart-2003

Onderzoek naar toekomst biologische afzetketen

Welke eisen stelt de consument over vijf jaar aan biologische producten en hoe kan de keten van producent tot detailhandel daaraan voldoen? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat binnenkort van start gaat. Het onderzoek richt zich op de biologische AGF-keten: aardappelen, groenten en fruit. Het wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van supermarktketen Albert Heijn, groothandel Bakker Barendrecht, zijn dochteronderneming Holland Crop en de twee onderzoeksinstellingen LEI en Universiteit Nijenrode. Financieel en organisatorisch wordt het project mede gesteund door AKK (Stichting Agro Keten Kennis).

Het project Dynamische ketenscenario's voor biologische AGF moet bijdragen aan een verdere professionalisering van biologische afzetketens. Groothandel en detailhandel staan voor strategische beslissingen, waarvoor inzicht nodig is in de toekomstige behoeften van de consument. Ook de eisen van de samenleving, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid en veiligheid, zijn hierin van belang. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkelingen, kijken de onderzoekers hoe consumenten reageren op verschillende toekomstbeelden. Daarnaast worden de knelpunten in de keten in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar succesvolle buitenlandse biologische ketens, zoals bijvoorbeeld in Zwitserland en Oostenrijk. Op basis van die verschillende informatiebronnen wordt een aantal toekomstscenario's voor een efficiënte vraaggestuurde keten opgesteld. Elementen uit deze scenario's, zoals presentatievormen en producten, zullen in de praktijk worden getest. Het project wordt in september 2004 afgerond met een stappenplan om vanuit de huidige situatie tot een vernieuwde keten te komen, waarmee beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de consument.